IBN
Închide
Marian Ana
Cuvinte-cheie (236): sculpture (16), sculptură (15), portret (12)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 34. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
Publicații indexate în SCOPUS - 8. Teze/Rezumate în culegeri - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 7
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 17
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 11

2024 - 1

  Valorificarea artei decorative din Republica Moldova într-un studiu de actualitate
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(72) / 2024 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 11

  Designerul şi graficianul Vitaliu Pogolşa
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Vol. 32, Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Implementări ale metodei lui I.S. Efimov în plastic animalieră moldovenească
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-186-3.
Disponibil online 5 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Implementări ale metodei lui I.S. Efimov în plastica animalieră moldovenească
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-186-3.
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Implementări ale metodei lui I.S. Efimov în plastica animalieră moldovenească
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-205-1.
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Implementări ale metodei lui V.A.Vataghin în sculptura animalieră moldovenească
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Vol. 32, Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Importanța construcţiilor anatomice în creaţia sculptorilor animalişti naum epelbaum, Nicolae Gabzulin şi Vladislav Şevcenco
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(44) / 2023 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Lumea onirică a pictoriței Eudochia Robu
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(71) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 5 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Portretele colegilor de breaslă în interpretarea sculptorilor moldoveni
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului
Ediţia 5. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-196-2.
Disponibil online 22 November, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Statuile leonine – manifestări ale genului animalier sculptural în perioada interbelică
Marian Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 26 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tezaurul Muzeului Național de Artă al Moldovei într-o abordare editorială exhaustivă
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(68) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The leonine statues – manifestations of the animal genre of the sculpture in the interwar period
Marian Ana
Institute of Cultural Heritage
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 6 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

  Chipuri masculine în sculptura moldovenească
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediţia 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Construcții anatomice în elaborarea portretului sculptural moldovenesc
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-176-4.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Construcții anatomice în elaborarea portretului sculptural moldovenesc
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Independența tehnicilor de modelare și procedeelor plastice în realizarea nudurilor sculpturale moldovenești
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-171-9..
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Interdependența tehnicilor de modelare și procedeelor plastice în realizarea nudurilor sculpturale moldovenești
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  O incursiune în semantica ancestrală – monografia Structuri şi semnificaţii mito-folclorice în arhitectura populară din Moldova, autor Vitalie Malcoci.
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tehnici de execuție și procedee plastice în abordarea genului animalier sculptural moldovenesc
Marian Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tehnici de modelare şi procedee plastice în realizarea nudurilor sculpturale moldoveneşti
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

  Chipuri feminine în sculptura moldovenească
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Chipuri feminine în sculptura moldovenească
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii Culturale
Ediția 3, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978–9975–84–166–5.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Construcții anatomice în creația sculptorilor animaliști Naum Epelbaum, Nicolae Gabzulin și Veaceslav Șevcenco
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3513-8-6..
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Construcţii anatomice în portretele realizate de sculptorul Alexandru Plămădeală
Brigalda Eleonora1 , Marian Ana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Construcţii anatomice în realizarea nudului sculptural moldovenesc. Abordări în albia realismului
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Construcţii anatomice în realizarea nudului sculptural moldovenesc. Abordări în albia realismului
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Construcţii anatomice la realizarea portretului sculptural în creaţia lui Lazăr Dubinovschi
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Construcţii anatomice la realizarea portretului sculptural în creaţia lui Lazăr Dubinovschi
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Fenomenul artelor plastice într-un studiu științific fundamental
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul curentelor artistice europene asupra dezvoltării genului portretului sculptural în Basarabia interbelică
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tehnici de modelare şi procedee plastice în realizarea portretelor sculpturale moldoveneşti
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

  Criticul de artă Matus Livşiţ despre creaţia sculptorului Lazăr Dubinovschi. La aniversarea a 100 de ani de la naşterea lui Matus Livşiţ
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul curentelor artistice europene asupra dezvoltării genului portretului sculptural în basarabia interbelică
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Marile personalităţi în creaţia sculptorului iurie canaşin
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Portretele, măștile, șarjele și bagatelele lui Glebus Sainciuc. Abordări la interferența genurilor artei
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-224-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reinterpretarea subiectelor sacre şi alte teme în creaţia sculptorului Valeriu Bâtca
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reinterpretarea subiectelor sacre şi alte teme în creatia sculptorului Valeriu Bâtca
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Relieful sculptural şi plăcile decorative în creaţia Brunhildei Epelbaum-Marcenko
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sculptorii Valentin Vârtosu şi Grigore Sultan în atelierul lui Lazăr Dubinovschi. Deprinderi în domeniul portretului sculptural
Brigalda Eleonora1 , Marian Ana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Soluţii compoziţionale ale „Povestirilor în piatră” de sculptorul Valeriu Bâtca
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

  Artele decorative naţionale într-o lucrare fundamentală
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dimensiuni psihologice în creaţia sculptorului Ioan Grecu
Brigalda Eleonora , Marian Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Genul animalier în creaţia sculptorilor Naum Epelbaum şi Nicolae Gabzulin
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Genul animalier in creaţia sculptorilor Naum Epelbaum şi Nicolae Gabzulin
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Genul portret, nud şi animalier în viziunea sculptorului Constantin C. Constantinov
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Genurile portret, nud şi animalier în viziunea sculptorului Constantin C. Constantinov
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nudul în creaţia sculptorului Ion Bolocan, absolvent al facultăţii de arte plastice şi design a UPS „Ion Creangă„ din Chişinău
Brigalda Eleonora , Marian Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

  Expresia plastică a troiţelor populare moldoveneşti lucrate în lemn (secolul al XIX-lea)
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-1190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nudul in compoziţiile tematice ale sculptorului Iurie Canaşin
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Portretul în creaţia sculptorului Lazăr Dubinovschi
Marian Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 70