IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "item"

Metodologii de utilizare a testarilor electronice

Lupașco Natalia, Cușnir Dorina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Validation of social anxiety scale for adolescence: normativ data and other evidence of construction validity

Otomega Iulia-Mihaela1, Rusnac Svetlana2, Robu Viorel3
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalităţi de determinare a indicelui de dificultate al itemilor

Danilă Natalia
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(115) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode de apreciere a calităţii instrumentelor de evaluare

Spinei Ludmila
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sporirea calităţii testului docimologic prin analiza rezultatelor testării

Şișianu Ala
Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugestii metodologice privind rezolvarea testului de evaluare
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 August, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Punctarea itemilor şi calculul scorului testelor de autor
Bragaru Tudor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea la elevii claselor primare a îndemînărilor de efectuare a operaţiilor intelectuale analiză, sinteză

Guţalov Lilia, Fotescu Emil
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(12) / 2015 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testarea - metodă eficientă de evaluare a rezultatelor școlare la matematică

Ciobanu Valentina
Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9