IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "item"
Metodologii de utilizare a testarilor electronice
Lupașco Natalia, Cușnir Dorina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validarea scalei anxietății sociale pentru adolescenți: date normative și alte dovezi ale valabilității construcției
Otomega Iulia-Mihaela1, Rusnac Svetlana2, Robu Viorel3
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-1308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culegere de itemi- reper metodologic de evaluare a competențelor profesionale specifice, prin prisma tehnologiilor informaționale digitalizate
Danilov Aliona
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algoritmi pentru operațiile mentale
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1-2(143-144) / 2024 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banca de itemi: pertinenţă şi oportunităţi
Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(136) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operaţiile intelectuale în optică transdisciplinară
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(124) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de determinare a indicelui de dificultate al itemilor
Danilă Natalia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(115) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de apreciere a calităţii instrumentelor de evaluare
Spinei Ludmila
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea calităţii testului docimologic prin analiza rezultatelor testării
Şișianu Ala
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugestii metodologice privind rezolvarea testului de evaluare
Şchiopu Constantin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 August, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Punctarea itemilor şi calculul scorului testelor de autor
Bragaru Tudor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea la elevii claselor primare a îndemînărilor de efectuare a operaţiilor intelectuale analiză, sinteză
Guţalov Lilia, Fotescu Emil
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(12) / 2015 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea - metodă eficientă de evaluare a rezultatelor școlare la matematică
Ciobanu Valentina
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13