IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "expresivitate"

Folosirea neologismelor – element esențial al dezvoltării limbajului jurnalistic

Colţun Gheorghe
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul şi importanţa respiraţiei şi articulării in formarea vorbirii performante
Mereuţă-Grigoriev Vera
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-31. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere teoretice ale dezvoltării expresivității vorbirii

Iana Tatiana-Irina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expresivitatea limbajului în pamfletul publicistic

Ferafontov Ana
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importance of Figurative Language and Metaphor

Aghaia Maia, Margania Maia, Shelia Manana
Sokhumi State University
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura scrisului

Cosovan Olga12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simbolismul fonetic – mijloc de expresivitate în limbă

Gurău Larisa
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coordonate epistemice ale dezvoltării expresivității vorbirii elevilor

Iana Tatiana-Irina
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipologia activităţilor didactice care valorifică nivelul de dezvoltare a expresivităţii vorbirii elevilor din clasele primare

Iana Tatiana-Irina
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul psihopedagogic al metodologiei predării coregrafiei în școală
Bencheci Ion
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 June, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compoziția școlară – dimensiune operațională a procesului de dezvoltare a expresivității vorbirii elevilor din clasele primare

Iana Tatiana-Irina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapul: o nouă formă de pamflet

Ferafontov Ana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(144) / 2021 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcții ale paratextului în pamfletul publicistic

Ferafontov Ana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul mijloacelor expresive ale dansului sportiv modern

Varnacova Eleonora
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scenele de ansamblu – paradigme ale culturii romaneşti

Radu-Ţaga Consuela
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea – competenţă de bază în contextul integrării europene.
Frunză-Danail Gabriela
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 22(2) / 2015 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фразеологизмы библейского происхождения

Sîrbu Lilia
Славянские чтения
Nr. 16-17(22-23) / 2021 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17