Expresivitatea limbajului în pamfletul publicistic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
322 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-16 00:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81’42:070 (1)
Lingvistică. Limbi (2978)
Ziare. Presă. Jurnalism (283)
SM ISO690:2012
FERAFONTOV, Ana. Expresivitatea limbajului în pamfletul publicistic. In: Philologia. 2019, nr. 3-4(303-304), pp. 90-94. ISSN 1857-4300.
10.5281/zenodo.3419596
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Expresivitatea limbajului în pamfletul publicistic

Language expressivity of pamphlet


DOI: 10.5281/zenodo.3419596
CZU: 81’42:070
Pag. 90-94

Ferafontov Ana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2019


Rezumat

Pamphlet discourse is composed of a series of expressive means that generate different meanings and lead to the overall message configuration. Irony is the basic element of pamphlet, outlining the author’s attitude toward the speaking subject and influencing the publicist’s attitude. Stylistic markers, oral elements, stylistic devices, word games are means of increasing the pamphletexpressivity.

Discursul pamfletar se compune dintr-o serie de mijloace expresive, care generează semnificații și conduc la configurarea semnificației generale a mesajului. Ironia este elementul de bază al pamfletului, exteriorizând atitudinea autorului față de subiectul abordat și influențând atitudinea publicului. De asemenea, mărcile stilistice, elementele oralității, figurile de stil, jocurile de cuvinte constituie mijloace de sporire a expresivității în discursul pamfletar

Cuvinte-cheie
pamphlet, expressiveness, vocabulary, strong language, Register, irony, sarcasm, stylistic devices, stylistic markers,

pamflet, expresivitate, lexic, limbaj violent, registru, ironie, sarcasm, figuri de stil, mărci stilistice