IBN
Închide
Vacarciuc Mariana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2021 - 4

Posibilități de reinterpretare pedagogică a muzicii în clasele primare
Vacarciuc Mariana1 , Grozavu Daniela-Monica23
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău,
3 Şcoala „Avram Iancu”, Baia Mare
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Воспитание учащихся начальных классов с использованием музыки гагаузских композиторов
Вакарчук Мариана , Пойдолова Ирина
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Национальный костюм – ценность культурного наследия
Пойдолова Ирина , Вакарчук Мариана
Комратский государственный университет
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегии формирования бережного отношения школьников к культурным традициям Гагаузии посредством внедрения регионального музыкального творчества на уроках музыкального воспитания
Вакарчук Мариана , Пойдолова Ирина
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Tehnologii de formare-dezvoltare complexă a competențelor muzicale generale și vocal-interpretative ale elevilor în învățământul general
Vacarciuc Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Strategii de consiliere a familiei: depășirea dificultăților și a conflictelor interioare prin valorificarea muzicii
Cuzneţov Larisa , Vacarciuc Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Considerații ale pedagogiei umaniste din perspectiva realizării procesului de educație muzicală
Vacarciuc Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-932
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aspecte ale stilului creativ-individual de activitate a profesorului de educație muzicală
Vacarciuc Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 April, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Impactul etnopedagogiei asupra formării culturii generale a elevilor
Vacarciuc Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(20) / 2012 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Posibilităţi educaţionale ale folclorului muzical
Vacarciuc Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(7) / 2008 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Valori spirituale ale educaţiei muzicale
Vacarciuc Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan
Vol. 1. 2005. Bălți. ISBN 9975-931-82-0.
Disponibil online 29 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11