IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(55) pentru cuvîntul-cheie "receptare"
Formarea atitudinilor la elevii claselor primare față de opera literară
Oboroceanu Viorica
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice de receptare a textelor literare în clasele primare
Codreanu Aliona
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-846
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudini interpretative în opera literară
Oboroceanu Viorica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-44. Vizualizări-2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere epistemice și metodologice ale receptării operei literare prin problematizare și algoritmizare
Şchiopu Constantin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația literar-artistică a elevilor vs. Domeniile de competențe curriculare: abordare necesară
Şchiopu Constantin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-1622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre procesul de receptare estetică dintre publicul spectator şi opera de artă
Stan Renata
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea autorilor canonici şi schimbarea „orizontului de aşteptare”. Cazul Eminescu
Rotari (Balmus) Dorina
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea creației druțiene în spațiul cultural românesc
Luchianciuc Natalia
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfozele eroului: de la tragedie la fantasy, de la Oedip la superman
Nistor Ana-Maria
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea profesionistă în artele spectacolului
Epîngeac Alina
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poemele Anei Blandiana din grupajul din revista „Amfiteatru” (1984). cum le citim și le interpretăm azi?
Cristea-Enache Daniel
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. ISBN 978-9975-88-120-3.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere epistemologice ale tehnologiilor comunicative de predare a mesajelor orale
Florea Veronica Alina
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise ale formării competenţelor literar-artistice ale elevilor din clasele primare
Paga Doina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le « FOU », un modèle à generaliser?
Chapelan Mihaela
Université de Bucarest
Intertext
Nr. 1(63) / 2024 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 7 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea creației conradiene la nivelul interpretărilor critice
Crecicovschi Ecaterina
50 de ani la USM: Sergiu Pavlicenco
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-668-2.
Disponibil online 23 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIC - strategie interactivă în formarea atitudinilor interpretative
Oboroceanu Viorica
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea mesajului oral în clasele primare
Latu Viorica
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul liric – între tradiție și modernitate
Iancu Iuliana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Training der Fertigkeit Hören im Fremdsprachenunterricht
Ovcearuc Iulia
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-169-9..
Disponibil online 9 May, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanele Lilianei Corobca „Un an în Paradis” și „Kinderland” în receptarea criticii dintr-o perspectivă tematistă
Merce Gabriela-Emilia
Philologia
Nr. 2(320) / 2023 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 55