IBN
Închide
Detcova Ana
Cuvinte-cheie (19): procedural projects (1), informative projects (1), professionally oriented tasks (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Применение профессионально-ориентированных заданий при обучении mатематике в системе профобразовани
Деткова Анна
Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Дидактическая модель профессионально-ориентированного обучения математике в системе среднего профессионального образования технического профиля
Деткова Анна
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Профессионально-направленное обучение математике студентов технического профиля в системе среднего профессионального образования
Деткова Анна
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль и место математики в системе среднего профессионального образования
Деткова Анна
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4