IBN
Închide
Detcova Ana
Cuvinte-cheie (33): professionally-oriented task (1), learning mathematics (1), профессионально-ориентированное задание. (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Анализ качественных показателей обученности математике в системе среднего профобразования
Деткова Анна
Тираспольский государственный университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методология применения комплекса профессионально-ориентированных заданий при обучении математике в системе среднего профессионального образования .
Деткова Анна
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение профессионально-ориентированных заданий при обучении mатематике в системе профобразовани
Деткова Анна
Тираспольский государственный университет
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Дидактическая модель профессионально-ориентированного обучения математике в системе среднего профессионального образования технического профиля
Деткова Анна
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование профессиональной мотивации при обучении математике студентов технического профиля в системе среднего профессионального образования
Деткова Анна
Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Профессионально-направленное обучение математике студентов технического профиля в системе среднего профессионального образования
Деткова Анна
Тираспольский государственный университет
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль и место математики в системе среднего профессионального образования
Деткова Анна
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7