IBN
Închide
Palachi Leonid
Cuvinte-cheie (18): Ga2S3 (3), oxidare (2), Ga2O3 (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Absorbția optică și fotoluminescența compozitului Ga2S3-Ga2O3
Caraman Iuliana1, Evtodiev Igor23, Untila Dumitru2, Dmitroglo Liliana2, Sprînceanu Veaceslav2, Caraman Mihail2, Evtodiev Silvia42, Palachi Leonid5
1 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
5 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterizarea structurală a nanoformațiunilor de Ga2O3 obținute prin tratament termic al monocristalelor Ga2O3
Untila Dumitru12, Sprînceanu Veaceslav1, Caraman Mihail1, Cojocaru Ala34, Lupan Oleg35, Tighineanu Ion52, Palachi Leonid6, Caraman Iuliana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
4 Phi-Stone AG, Kiel,
5 Universitatea Tehnică a Moldovei,
6 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Optical and Photoelectric Properties of Planar Structures Obtained by Thermal Annealing of Ga2S3 Plates in Zn Vapors
Caraman Iuliana1, Evtodiev Silvia2, Untila Dumitru23, Palachi Leonid4, Susu Oana5, Evtodiev Igor23, Kantser Valeriu23
1 University of Bacău,
2 State University of Moldova,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Free International University of Moldova,
5 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science
Nr. 12(214) / 2017 / ISSN 1862-6300
Disponibil online 1 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Structura spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu fier
Aramă Efim1, Gheorghiţă Eugen2, Mihălache Alexei2, Palachi Leonid3, Caraman Mihail4, Melinte Victoria2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(2) / 2016 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 31 August, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Influenţa tratamentului mecanic asupra structurii spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu elemente din grupa de tranziţie
Aramă Efim1, Gheorghiţă Eugen2, Mihalache A.2, Palachi Leonid3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Crystalline structure, photoluminescence and optical absorption of crystals
Caraman Iuliana1, Evtodiev Igor2, Palachi Leonid3, Nedeff Valentin1, Leontie Liviu4, Racoveţ Oxana2, Untila Dumitru2, Vatavu-Cuculescu Elmira2
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 State University of Moldova,
3 Free International University of Moldova,
4 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 14 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Spectroscopia FTIR a monoseleniurii de indiu in filme nanocristaline
Evtodiev Silvia1, Untila Dumitru1, Caraman Iuliana2, Davidescu Delia3, Palachi Leonid4
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea din Bacău,
3 Universitatea din Bucureşti,
4 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 15 December, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura cristalină şi transformările de fază ale compusului GaSe, dispersat mecanic şi oxidat termic in atmosfera normală
Evtodiev Igor1, Untila Dumitru1, Leontie Liviu2, Caraman Iuliana3, Davidescu Delia4, Dafinei Adrian4, Palachi Leonid5
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
3 Universitatea din Bacău,
4 Universitatea din Bucureşti,
5 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 15 December, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8