IBN
Închide
Palachi Leonid
Cuvinte-cheie (23): Ga2S3 (3), oxidare (2), Ga2O3 (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2021 - 1

  Crystallinity and optical properties of β-Ga2O3/Ga2S3 layered structure obtained by thermal annealing of Ga2S3 semiconductor
Sprincean Veaceslav1 , Lupan Oleg23 , Caraman Iuliana4 , Untila Dumitru14 , Postica Vasile3 , Cojocaru Ala5 , Gapeeva Anna2 , Palachi Leonid6 , Adelung Rainer2 , Tiginyanu Ion37 , Caraman Mihail1
1 Moldova State University,
2 Christian-Albrechts University of Kiel,
3 Technical University of Moldova,
4 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
5 Phi-Stone AG, Kiel,
6 Free International University of Moldova,
7 Academy of Sciences of Moldova
Materials Science in Semiconductor Processing
Vol. 121, / 2021 / ISSN 1369-8001 / ISSNe 1873-4081
Disponibil online 24 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-1305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  Absorbția optică și fotoluminescența compozitului Ga2S3-Ga2O3
Caraman Iuliana1 , Evtodiev Igor23 , Untila Dumitru2 , Dmitroglo Liliana2 , Sprincean Veaceslav2 , Caraman Mihail2 , Evtodiev Silvia42 , Palachi Leonid5
1 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
5 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-1061
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Caracterizarea structurală a nanoformațiunilor de Ga2O3 obținute prin tratament termic al monocristalelor Ga2O3
Untila Dumitru12 , Sprincean Veaceslav1 , Caraman Mihail1 , Cojocaru Ala34 , Lupan Oleg35 , Tighineanu Ion52 , Palachi Leonid6 , Caraman Iuliana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Institute for Material Science, Christian-Albrechts-University of Kiel,
4 Phi-Stone AG, Kiel,
5 Universitatea Tehnică a Moldovei,
6 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Optical and Photoelectric Properties of Planar Structures Obtained by Thermal Annealing of Ga2S3 Plates in Zn Vapors
Caraman Iuliana1 , Evtodiev Silvia2 , Untila Dumitru23 , Palachi Leonid4 , Susu Oana5 , Evtodiev Igor23 , Kantser Valeriu23
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 Moldova State University,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Free International University of Moldova,
5 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science
Vol. 214, / 2017 / ISSN 1862-6300
Disponibil online 1 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Structura spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu fier
Aramă Efim1 , Gheorghiţă Eugen2 , Mihălache Alexei2 , Palachi Leonid3 , Caraman Mihail4 , Melinte Victoria2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(2) / 2016 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 August, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Influenţa tratamentului mecanic asupra structurii spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu elemente din grupa de tranziţie
Aramă Efim1 , Gheorghiţă Eugen2 , Mihalache A.2 , Palachi Leonid3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

  Crystalline structure, photoluminescence and optical absorption of crystals
Caraman Iuliana1 , Evtodiev Igor2 , Palachi Leonid3 , Nedeff Valentin1 , Leontie Liviu4 , Racoveţ Oxana2 , Untila Dumitru2 , Vatavu-Cuculescu Elmira2
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 Moldova State University,
3 Free International University of Moldova,
4 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 14 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

  NNN 21 P FTIR spectroscopy of molecular layer absorbed from the atmosphere on the nano-particles of Ga2S3 AND Ga2S3 proper oxide
Evtodiev Igor1 , Karaman Maria1 , Muşinschi Valeriu2 , Palachi Leonid2 , Nedeff Valentin3 , Lazar G3 , Caraman Iuliana3
1 Moldova State University,
2 Free International University of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5. 2010. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

  Spectroscopia FTIR a monoseleniurii de indiu in filme nanocristaline
Evtodiev Silvia1 , Untila Dumitru1 , Caraman Iuliana2 , Davidescu Delia C.3 , Palachi Leonid4
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
3 Universitatea din Bucureşti,
4 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 15 December, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Structura cristalină şi transformările de fază ale compusului GaSe, dispersat mecanic şi oxidat termic in atmosfera normală
Evtodiev Igor1 , Untila Dumitru1 , Leontie Liviu2 , Caraman Iuliana3 , Davidescu Delia C.4 , Dafinei Adrian4 , Palachi Leonid5
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
4 Universitatea din Bucureşti,
5 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 15 December, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10