Influenţa tratamentului mecanic asupra structurii spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu elemente din grupa de tranziţie
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
84 0
SM ISO690:2012
ARAMĂ, Efim; GHEORGHIŢĂ, Eugen; MIHALACHE, A.; PALACHI, Leonid. Influenţa tratamentului mecanic asupra structurii spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu elemente din grupa de tranziţie. In: Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii. Vol. 1, 24-25 septembrie 2015, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2015, pp. 59-62. ISBN 978-9975-76-159-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani
Vol. 1, 2015
Conferința "Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani"
Chişinău, Moldova, 24-25 septembrie 2015

Influenţa tratamentului mecanic asupra structurii spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu elemente din grupa de tranziţie


Pag. 59-62

Aramă Efim1, Gheorghiţă Eugen2, Mihalache A.2, Palachi Leonid3
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 iulie 2019


Rezumat

În prezenta lucrare se analizează structura şi modificarea spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu nedopat şi dopat cu fier şi mangan în diferite concentraţii sub influenţa tratamentului mecanic înregistrate la temperatura camerei.

This paper analyzes the structure and changing reflectance spectra of undoped and doped gallium antimonide with various concentrations of iron and manganese under the influence of mechanical treatment recorded at room temperature.