Structura cristalină şi transformările de fază ale compusului GaSe, dispersat mecanic şi oxidat termic in atmosfera normală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
487 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-29 15:01
SM ISO690:2012
EVTODIEV, Igor; UNTILA, Dumitru; LEONTIE, Liviu; CARAMAN, Iuliana; DAVIDESCU, Delia; DAFINEI, Adrian; PALACHI, Leonid. Structura cristalină şi transformările de fază ale compusului GaSe, dispersat mecanic şi oxidat termic in atmosfera normală. In: Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente. 2009, nr. 2, pp. 26-32. ISSN 1857-0437.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Numărul 2 / 2009 / ISSN 1857-0437

Structura cristalină şi transformările de fază ale compusului GaSe, dispersat mecanic şi oxidat termic in atmosfera normală

Pag. 26-32

Evtodiev Igor1, Untila Dumitru1, Leontie Liviu2, Caraman Iuliana3, Davidescu Delia4, Dafinei Adrian4, Palachi Leonid5
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
4 Universitatea din Bucureşti,
5 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2014


Rezumat

În lucrare, prin intermediul difracţiei de raze X, se studiază transformările structurale ale cristalelor de GaSe, dispersate mecanic pînă la dimensiuni medii de 0,1÷60 μm şi oxidate termic în atmosferă normală. Lărgirea conturului liniilor de difracţie, cît şi împrăştierea intensă de fond a radiaţiei CuKα de la ansamblurile de plane (100), (101) (004) sunt cauzate de deformaţiile interne, pe cînd deplasările planelor atomice în împachetările stratificate Se-Ga-Ga-Se conduc la transformări de fază. La dimensiuni ale cristalitelor de 10÷5 μm şi mai mici se observă micşorarea intensităţii liniilor de difracţie de la ansamblul de plane (1011) (2010) (1016) ceea ce indică despre păstrarea ordinei de aranjare la distanţe mici.