IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2018 - 1

Calculul dependenței intensității recombinației radiative a SCSM de inducția câmpului magnetic exterior
, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aplicarea „cu socoteală” a legilor fizicii
Cernei Mihai1 , Guţuleac Leonid1 , Leonid1 , Chistol Vitalie2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Fizica şi tehnologiile moderne
Ediția a 22-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportarea nichelului în antimonidul de galiu ca dopant.
Gheorghiţă Andrian1 , Gheorghiţă Eugen1 , Guţuleac Leonid1 , Caraman Mihail2 , Mihail1 , Mihail1 , Mihail1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(2) / 2016 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 1 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu fier
Aramă Efim1 , Gheorghiţă Eugen2 , Eugen2 , Eugen3 , Caraman Mihail4 , Mihail2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(2) / 2016 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 August, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Particularităţile efectelor optice in antimonidul de galiu dopat cu nichel
Gheorghiţă Eugen1 , Guţuleac Leonid1 , Leonid1 , Leonid1 , Caraman Mihail2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 21 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile proprietăţilor fizice ale antimonidului de galiu dopat cu nichel
Gheorghiţă Andrian1 , Gheorghiţă Eugen1 , Guţuleac Leonid1 , Caraman Maria2 , Maria1 , Maria1 , Maria1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Aplicarea numerelor complexe la calcularea circuitului electric sinusoidal cu elemente RC
Gheorghiţă Eugen , Korolevski Boris , Boris , Ceban Valeriu , Valeriu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-29. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinare in pregătirea profesorilor de fizică
Gheorghiţă Eugen , Korolevski Boris , Boris , Boris
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile luminescenţei tioindatului de zinc dopat cu mangan
Aramă Efim1 , Efim1 , Gheorghiţă Eugen2 , Eugen3 , Eugen1 , Eugen2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Iradierea excitonică în semiconductoarele semimagnetice Hg1-x-yCdxMnzTe la temperaturi joase
Gheorghiţă Anatol , Gheorghiţă Eugen , Guţuleac Leonid , Leonid , Leonid
Universitatea de Stat din Tiraspol
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Probleme „Prefăcute”...
Cernei Mihai1 , Gheţiu Vladimir2 , Vladimir1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „George Meniuc“
Microelectronics and Computer ScienceThe 6th International Conference
Ediţia 6. 2009. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-045-4.
Disponibil online 14 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura Spectrelor de Iradiere ale Antimonidului de Galiu Dopat cu Fier pentru Diapazonul Spectral (0,8÷0,812)Ev
Gheorghiţă Eugen , Guţuleac Leonid , Melinte Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Microelectronics and Computer ScienceThe 6th International Conference
Ediţia 6. 2009. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-045-4.
Disponibil online 11 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Scattering mechanisms of charge carriers in gallium antimonide doped with iron
Gheorghita Eugene , Guţuleac Leonid , Melinte Victoria , Victoria , Victoria
Tiraspol State University
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3(7) / 2008 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13