IBN
Închide
Negrescu-Babuş Inna
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 13
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 2

Migranții români între „aici” și „acolo”
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spre o identitate culturală relațională
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 4(264) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 21 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

De la competența culturală la competența interculturală
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 3(253) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 8 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leon Levițchi – întemeietorul lexicografiei angliste din spațiul românesc
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O personalitate distinsă a filologiei românești. Angela SAVIN-ZGARDAN la 60 de ani
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O schimbare de paradigmă în predarea limbilor străine:spre o pedagogie interculturală
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Întemeietorul lexicografiei angliste din spațiul românesc
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de stat privind regimul minorităţilor în Europa Centrală şi de Est
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Multiculturalismul, o problemă a prezentului şi a viitorului
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva interculturală în predarea limbilor străine
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The status of national an ethnic minorities in Europe: policies and international norms
Negrescu-Babuş Inna
Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives History, Politica Sciences, International Relations
Ediția a 4-a, Hist. 2017. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-01-3.
Disponibil online 15 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un reper bibliografic substanțial pentru studierea variației lingvistice
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Diversitate lingvistică şi identitate europeană
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanitatea balcanică în viziunea lui Theodor Capidan
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Aspecte actuale ale multilingvismului în contextul lingvistic european
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 September, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte actuale ale multilingvismului în contextul lingvistic European
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la monoculture la interculturalitate
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substratul şi superstratul − rezultate ale contactului lingvistic
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 15-16 / 2015 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Cercetări privind elementele de substrat din limba română
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 2(224) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-31. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii privind adaptarea anglicismelor în limba română
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(271) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-22. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Aspecte ale substratului lingvistic românesc în concepţia lui B. P. Hasdeu
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(268) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sincronie şi diacronie în limbă. Delimitări conceptuale
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Contact lingvistic şi forme de manifestare a interferenţei
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(260) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact lingvistic şi forme de manifestare a interferenţei
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele clasificări conceptuale ale bilingvismului
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Câteva aspecte privind contactele lingvistice româno-slave
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 12 / 2011 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Bilingvismul ca faţetă a interculturalităţii
Negrescu-Babuş Inna
Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu", Chişinău
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, R. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilingvismul precoce, un fenomen de limbi în contact
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calc, traducere şi împrumut
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbările în limbă din perspectivă diacronică
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Unele aspecte privind interferenţele lingvistice
Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(236) / 2008 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 31 of 31