IBN
Închide
Sandu Maxim
Cuvinte-cheie (99): energy (5), alternative energy sources (3), advantages (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Dynamics and alternatives in the global energy market
Kabaha Ali1, Sandu Maxim1, Gribincea Alexandru1, Gribincea Alexandru2
1 Free International University of Moldova,
2 State University of Moldova
World economy and international economic relationsInternational Scientific Collection
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema asigurării securității energetice problem of insuring energy security
Gribincea Alexandru, Sandu Maxim, Coreachin Sergiu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Avantajele ecologice ale energiei nucleare ale UE
Sandu Maxim
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depășirea problemelor globale: resursele energetice și consumul
Sandu Maxim, Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea sinergetică a sistemelor energetice
Sandu Maxim1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea sinergetică a sistemelor energetice
Sandu Maxim, Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2537-6411 / ISSNe 2537-642X
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trends on the global energy market
Sandu Maxim1, Gribincea Alexandru1, Gribincea Alexandru2
1 Free International University of Moldova,
2 State University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Dinamica consumului de energie pe glob
Gribincea Corina1, Sandu Maxim2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model of economic development on the way to overcome unemployment and labor force growth
Maximilian Silvestru1, Gribincea Alexandru1, Gribincea Corina2, Amoun-Habashi Manal3, Sandu Maxim4
1 State University of Moldova,
2 National Institute for Economic Research,
3 Institute of International Relations of Moldova,
4 Free International University of Moldova
Journal of Advanced Research in Law and Economics
Nr. 6(9) / 2018 / ISSN 2068-696X
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitățile energetice și impactul ecologic     
Sandu Maxim
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 8 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica securității energetice la scară mondială și europeană
Gribincea Alexandru, Sandu Maxim, Popescu Mariana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viitorul economic al țării – calea inovațională
Gribincea Alexandru1, Sandu Maxim1, Gribincea Alexandru2, Salame Hoda1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Aspecte transfrontaliere ale migrației umane
Gribincea Alexandru, Sandu Maxim, Cojocaru Virginia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea și inovația ca factor de competitivitate a țării
Gribincea Alexandru, Sandu Maxim
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea inovatoare în asigurarea competitivității militar-economice
Daniliuc Aliona1, Gribincea Alexandru2, Sandu Maxim2
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovations as a Factor for Ensuring Economic Safety
Sandu Maxim1, Shargu Lilia2, Gribincea Alexandru1
1 Free International University of Moldova,
2 University of European Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 26 September, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovarea - factor de diminuare a riscului economic în condiţii de creştere economică
Sandu Maxim
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii inovaționale în turism și necesitatea elaborării lor
Gribincea Alexandru1, Gribincea Corina2, Sandu Maxim1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role and importance of innovation for the growth of the country's competitiveness
Sandu Maxim
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 27 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Piaţa imobilului nelocativ în timpul crizei economice – de la ascensiune la incertitudine
Sandu Maxim
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 21 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20