IBN
Închide
Căpăţînă Sofia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 2

Elemente de cercetare în contabilitate
Căpăţînă Sofia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-81-149-1 (PDF).
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea contabilității în procesul de predare-învățare-evaluare
Căpăţînă Sofia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Învățământul superior contabil: provocări și soluții
Ediția 2-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-167-32-1.
Disponibil online 12 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Interdisciplinarity – an imperative of lifelong education
Căpăţînă Sofia
Trade Co-operative University of Moldova
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental expenditures and trends in the circular economy
Căpăţînă Sofia1 , Buşmachiu Eugenia2
1 Trade Co-operative University of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(17) / 2022 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizing teaching and learning of financial management from the perspective of student-centered education
Buşmachiu Eugenia1 , Căpăţînă Sofia2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 28 / 2022 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Conceptul educației pentru toleranță pe parcursul vieții
Căpăţînă Sofia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Accounting and Legal Aspects of Leasing
Căpăţînă Sofia
Trade Co-operative University of Moldova
Contemporary Issues in Economy and Technology CIET 2020
Ediția a 4-a. 2020. Split, Croatia. ISBN 978-953-7220-52-5.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Importanţa metacogniţiei în formarea profesională continuă
Căpăţînă Sofia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală
Ediția 8. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-67-7.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Rolul instituţiilor de învăţământ în pregătirea contabililor
Căpăţînă Sofia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The interconnection between pedagogical principles and accounting principles in the accounting teaching and learning
Căpăţînă Sofia1 , Silistraru Nicolae2
1 Trade Co-operative University of Moldova,
2 Tiraspol State University
Contemporary Issues in Economy and Technology CIET 2018
Ediția a 3-a. 2018. Split, Croatia. ISBN 978-953-7220-29-7.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Contabilitatea – ca element al integrării în circuitul economic internaţional
Căpăţînă Sofia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul de caz – metodă interactivă de predare-învăţare-evaluare a contabilităţii
Căpăţînă Sofia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-127-50-9..
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-76. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe şi orientări ale educaţiei universitare în formarea specialistului economist
Silistraru Nicolae1 , Căpăţînă Sofia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Principiile educaţiei contabile din perspectivă interdisciplinară
Căpăţînă Sofia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma curriculară – model de revigorare a învăţământului universitar
Silistraru Nicolae1 , Căpăţînă Sofia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3005-4-4.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Methodological orientations of the economist student
Căpăţînă Sofia
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevederi fiscale conform Directivelor UE
Căpăţînă Sofia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Conceptul de competenţă profesională a studentului contabil
Căpăţînă Sofia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Predarea disciplinelor de contabilitate, audit şi analiză economică în contextul noilor reglementări
2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-679-2..
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamente ale formării competenţei profesionale la studenţii contabili
Căpăţînă Sofia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale : Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-710-2..
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological basis in the development of professional competence of accounting students
Căpăţînă Sofia
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 11 November, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Metodologia formării competenţelor profesionale la studenţii contabili
Căpăţînă Sofia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţia strategiei în învăţământul formativ
Căpăţînă Sofia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-1479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Formarea competenţelor profesionale la studenţii contabili
Căpăţînă Sofia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologia studiului de caz în formarea iniţială a contabilului
Căpăţînă Sofia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Contabilitatea: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor
2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-619-8..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Tehnologii educaţionale de predare a contabilităţii
Căpăţînă Sofia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(2) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Dimensiuni ale culturii in formarea profesională iniţială a contabilului
Căpăţînă Sofia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Învăţământul superior ca fenomen socio–cultural
Robu Veronica , Căpăţînă Sofia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(7) / 2008 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 27 of 27