IBN
Închide
Şleahtiţchi Maria Nicolae
Cuvinte-cheie (88): postmodernism (4), naraţiune (2), roman (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Dimensiunea etică a memoriilor
Stanțieru Oxana, Şleahtiţchi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaza feminității în proza lui Nicolae Vieru
Albu Victoria, Şleahtiţchi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsături ale discursului narativ în proza scurtă a lui Serafim Saka
Antoni Cristina, Şleahtiţchi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Basarabia lui Dumitru Irimia
Şleahtiţchi Maria
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Limba Română
Nr. 5-6(241-242) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naratologi și reprezentări naratologice
Şleahtiţchi Maria
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Goma – Doctor Honoris Causa al AȘM
Duca Gheorghe1, Cimpoi Mihai2, Şleahtiţchi Maria1
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 23 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Imaginea Basarabiei creștine intre cele două Ecaterine din romanul Biserica albă de Ion Druţă
Şleahtiţchi Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Carnavalesc şi panoramă în romanul optzecist din spaţiul ex-sovietic
Şleahtiţchi Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția a 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Alexandru Burlacu, decojind naratologic romanul
Şleahtiţchi Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(35) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scriitorul Paul Goma in actualitatea imediată
Corcinschi Nina1, Beşleagă Vladimir1, Vrabie Diana1, Vakulovski Alexandru1, Stănilă Moni2, Pilchin Maria1, Ciobanu Mircea1, Ciobanu-Tofan Alina1, Cimpoi Mihai1, Şleahtiţchi Maria1, Burlacu Alexandru1, Ţurcanu Andrei1, Grati Aliona1
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Necunoscută, Moldova
Metaliteratură
Nr. 2(36) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

(Intre)textele istoriei şi parodia prezentului
Şleahtiţchi Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alţi drumeţi pe-acelaşi drum
Şleahtiţchi Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5-6(34) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 11 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoriile literaturilor estice: între tradiţia „sovietică” şi postmodernitate
Şleahtiţchi Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5-6(34) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 11 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Conceptul lumilor fractalice în romanul Orbitor de Mircea Cărtărescu
Şleahtiţchi Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(60) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Formarea competenţelor filologice: concept, sistem, praxis
Şleahtiţchi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Romanul Generaţiei’ 80: personaje în căutarea identităţii
Şleahtiţchi Maria
Francopolyphonie
Nr. 2(1) / 2007 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Repere tel-queliste ale romanului românesc optzecist
Şleahtiţchi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Francopolyphonie
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17