Trăsături ale discursului narativ în proza scurtă a lui Serafim Saka
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
110 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09-3”19/20”(092)SakaS. (1)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1155)
SM ISO690:2012
ANTONI, Cristina; ŞLEAHTIŢCHI, Maria. Trăsături ale discursului narativ în proza scurtă a lui Serafim Saka. In: Orientări actuale în cercetarea doctorală. Ediţia a VIII-a , 15 septembrie 2018, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2019, pp. 47-56. ISBN 978-9975-50-236-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a , 2019
Conferința "Orientări actuale în cercetarea doctorală"
Bălți, Moldova, 15 septembrie 2018

Trăsături ale discursului narativ în proza scurtă a lui Serafim Saka


CZU: 821.135.1(478).09-3”19/20”(092)SakaS.
Pag. 47-56

Antoni Cristina, Şleahtiţchi Maria
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2019


Rezumat

This article discusses the narrative art of writer Serafim Saka in the short story. The exponent of the generation that brought back the Romanian literature from Bessarabia to the aesthetic, Serafim Saka managed to get out of the influence of Druță - lyrical and symbolic style. The prose writer Serafim Saka tries to organize his fabula according to the rigor of modern literature. The voices of official criticism did not agree with the "experiment" of the young prose writer Saka. Mihai Cimpoi - a promoter of aesthetic critique - noted the novelty of the narrative style, calling it "working style". Thematically classified in a few categories, the stories present common stylistic features: acting narration, essayistic and ironic character, techniques of psychological investigation - the inner monologue, etc.

Cuvinte-cheie
Serafim Saka, Short Prose, narrative discourse, Modern Prose