IBN
Închide
Gutium Tatiana
Cuvinte-cheie (173): competitiveness of goods (5), competitivitatea bunurilor (5), Republica Moldova (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Gestionarea sporirii competitivității bunurilor
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pandemiei COVID-19 asupra comportamentului consumatorilor și securității alimentare în Republica Moldova
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii modificărilor structurale – instrument specific pentru estimarea dinamicii nivelului de trai al populației
Gutium Tatiana, Colesnicova Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noua paradigmă a comportamentului consumatorilor în perioada pandemiei COVID-19
Gutium Tatiana1, Ciobanu Mihail2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Economica
Nr. 2(116) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 7 August, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Competitivitatea și elementele economiei tenebre bunurilor industriei ușoare și materialelor de construcție
Gutium Tatiana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția vânzărilor de servicii pe piața telecomunicațiilor și a tehnologiei informației în Republica Moldova pe perioada pandemiei COVID-19
Gutium Mircea, Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of the COVID-19 pandemic and of a drought on the plant production of the Republic of Moldova
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological approach to the elaboration of indicators for quantifying the competitiveness of goods
Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Balanța interramurală natural-valorică ca instrument de elaborare a prognozelor și estimare a competitivității
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-7-2.
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea competitivității bunurilor autohtone pe piața externă
Gutium Tatiana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria ușoară a Republicii Moldova: evoluția, competitivitatea, prognosticul
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previziunea industriei materialelor de construcție a Republicii Moldova
Gutium Tatiana, Gutium Mircea
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Classification of the competitiveness’ factors and new approaches to assessing the competitiveness
Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitiveness of Goods and Classification of Influence Factors
Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-62. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea algoritmului evaluării competitivităţii bunurilor pe piaţa internă
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea economiei tenebre în sectorul real și pierderilor bugetului de stat
Gutium Tatiana, Ganciucov Valentina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forecasting production of domestic goods  and main  acroeconomic indicators
Ganciucov Valentina, Gutium Tatiana, Ceban Alexander
National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependența dintre competitivitate și indicatorii macroeconomici. Aspect theoretic
Gutium Tatiana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 13 July, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia pe piaţa autohtonă şi competitivitatea bunurilor
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Abordarea conceptuală a competitivității și a interdependenței dintre concurență și competitivitate
Gutium Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(101) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-69. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34