IBN
Закрыть

55Publicaţii

1051Descărcări

25581Vizualizări

Gutium Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 12.
Publicații indexate în SCOPUS - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 4
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2023 - 1

Provocările sistemului de sănătate din Republica Moldova
Gutium Tatiana , Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

Access to finance by Moldovan Small and Medium Enterprises: main obstacles and solutions
Gutium Tatiana1 , Speian Olesea2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Moldova State University
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 7, R. 2022. Pitesti. .
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza situațională a politicilor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea unui mediu fără bariere pentru persoane cu dizabilități: obstacole și modalități de soluționare
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 2 April, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Econometric assessment of the impact of economic indicators on the non-observed economy of Moldova
Stratan Alexandru , Gutium Tatiana
Academy of Economic Studies of Moldova
Economy and Sociology
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-4187 / ISSNe 2587-4197
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Econometric model for forecasting SMES development in the medium term. Case of Moldova
Gutium Tatiana1 , Tomşa Aurelia2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a rezumate. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of the non-observed economy on economic security in the Republic of Moldova
Stratan Alexandru1 , Gutium Tatiana1 , Şavga Larisa2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Trade Co-operative University of Moldova
ACROSS
Nr. 6(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul inflației asupra activității financiare: experiența întreprinderilor mici și mijlocii
Gutium Tatiana1 , Speian Olesea2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 26 December, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodology for evaluation of social exclusion in European countries
Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, R. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de evaluare a excluziunii sociale în țările europene
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de asigurări sociale şi prestaţii sociale destinate persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Îmbunătățirea sprijinului social pentru persoanele cu dizabilități în Republica Moldova
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a calității vieții și a nivelului de confort al populației
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Climate change vulnerability index case study for the Republic of Moldova
Gutium Tatiana1 , Țaranu Lilia2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Ministry of Agriculture and Food Industry of Moldova
Cogito
Nr. 4(13) / 2021 / ISSN 2068-6706 / ISSNe 2247-9384
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-45. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gas Pricing Mechanisms: Overview, Comparative Analysis and Recommendations
Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Sielmen Proceedings of the 11th International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediţia 11. 2021. Chişinău. ISBN 978-166540078-7.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestionarea sporirii competitivității bunurilor
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pandemiei COVID-19 asupra comportamentului consumatorilor și securității alimentare în Republica Moldova
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-72. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii modificărilor structurale – instrument specific pentru estimarea dinamicii nivelului de trai al populației
Gutium Tatiana , Colesnicova Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noua paradigmă a comportamentului consumatorilor în perioada pandemiei COVID-19
Gutium Tatiana1 , Ciobanu Mihail2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Economica
Nr. 2(116) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 7 August, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Competitivitatea și elementele economiei tenebre bunurilor industriei ușoare și materialelor de construcție
Gutium Tatiana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 55