Industria ușoară a Republicii Moldova: evoluția, competitivitatea, prognosticul
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
1158 36
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-22 15:17
SM ISO690:2012
GUTIUM, Tatiana. Industria ușoară a Republicii Moldova: evoluția, competitivitatea, prognosticul. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: : bunăstare și incluziune socială, Ed. 14, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2019, Ediția 14, Vol.1, pp. 106-113. ISBN 978-9975-3305-6-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 14, Vol.1, 2019
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
14, Chișinău, Moldova, 10-11 octombrie 2019

Industria ușoară a Republicii Moldova: evoluția, competitivitatea, prognosticul

JEL: C53, L69, O21, O33

Pag. 106-113

Gutium Tatiana
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice
 
 
Disponibil în IBN: 23 octombrie 2019


Rezumat

Bunurile oferite de industria ușoară sunt utilizate în viața cotidiană a populației. În structura consumului, producția industriei ușoare se află pe locul doi după produsele alimentare, ceea ce determină relevanța cercetării evoluției și competitivității bunurilor industriei în cauză. Scopul cercetărilor efectuate este analiza situației create în industria ușoară, depistarea factorilor cu impact negativ, estimarea competitivității bunurilor, prognozarea volumului de producție pe termen mediu și elaborarea măsurilor de ameliorare a situației în ramura dată. În procesul de cercetare sunt utilizate metode empirice și modelarea econometrică. Rezultatul cercetării constă în elaborarea măsurilor pentru dezvoltarea stabilă a industriei ușoare.

The goods offered by light industry are used in the daily life of the population. In the structure of consumption, light industry production ranks second after food, which determines the relevance of researching the development and competitiveness of the goods of this industry. The purpose of the research carried out is to analyze the situation created in the light industry, to detect the factors with negative impact, to estimate the competitiveness of the goods, to forecast the volume of production in the medium term and to elaborate measures to improve the situation in this branch. Empirical methods and econometric modelling are used in the research process. The result of the research is the elaboration of measures for the stable development of the light industry.

Cuvinte-cheie
industria uşoară, competitivitatea bunurilor, avantaj competitiv, dezavantaj competitiv, prognozare, ecuații de regresie, coeficientul de determinație, Republica Moldova,

Light industry, competitiveness of goods, Competitive advantage, competitive disadvantage, forecast, regression equations, coefficient of determination, Republic of Moldova