IBN
Închide
Ganciucov Valentina Filip
Cuvinte-cheie (78): economia neobservată (4), utilizări (2), balanţa interramurală (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Economia neobservată în complexul industriei constructoare de maşini
Ganciucov Valentina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Evaluarea economiei tenebre în sectorul real și pierderilor bugetului de stat
Gutium Tatiana, Ganciucov Valentina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forecasting production of domestic goods  and main  acroeconomic indicators
Ganciucov Valentina, Gutium Tatiana, Ceban Alexander
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Evolution of the Republic of Moldova’s Non-Observed Economy
Ganciucov Valentina1, Ceban Alexander1, Gutium Tatiana2
1 National Institute for Economic Research,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Assessment of shadow economy in Moldova using the input-output model in 2014
Ganciucov Valentina1, Gutium Tatiana2, Ceban Alexander1
1 National Institute for Economic Research,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea economiei tenebre în Moldova pentru anul 2014
Ganciucov Valentina1, Gutium Tatiana2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldova's foreign trade in the context of political and economic instability
Ganciucov Valentina1, Gutium Tatiana2, Ceban Alexander1
1 National Institute for Economic Research,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Adaptarea modelului balanţei interramurale natural-valorile pentru evaluarea economiei neobservate
Ganciucov Valentina1, Gutium Tatiana2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparable analysis regarding key macroeconomic indicators on Moldova’s way towards european integration
Ganciucov Valentina, Ceban Alina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of underground economy using natural-valoric inter-branch balances
Ganciucov Valentina1, Gutium Tatiana2, Ceban Alina1
1 National Institute for Economic Research,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia comerţului exterior in Republica Moldova in perioada 2007-2014
Ganciucov Valentina, Ceban Alina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-113. Vizualizări-1388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Elaborarea scenariilor de prognoz a indicatorilor macroeconomici principali ai Republica Moldova pentru perioada 2010-2012
Ganciucov Valentina1, Toacă Zinovia2, Olărescu Zaharia1
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(67) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea impactului crizei financiar-economice mondiale asupra economiei Moldovei
Ganciucov Valentina, Olărescu Zaharia, Macari Vadim
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13