IBN
Închide
Toacă Zinovia Tudor
Cuvinte-cheie (70): Gross Domestic Product based on Purchasing-Power-Parity (2), unit labor cost (2), average salary per economy (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Agregator de locuri turistice în RM
Proca Radu, Toacă Zinovia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligența artificială și impactul ei asupra domeniului medical
Caraman Cătălina, Toacă Zinovia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Estimări de model al indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova pentru perioada 2019-2022
Toacă Zinovia, Olărescu Zaharia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model trimestrial de prognoză a PIB-ului Republicii Moldova
Toacă Zinovia, Vîntu Denis
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Competitivitatea economiei nationale prin prisma costului și productivității muncii
Toacă Zinovia, Brailă Alexandru, Olărescu Zaharia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The dynamic of some competitiveness indicators: Republic of Moldova versus other states in the region
Toacă Zinovia1, Olărescu Zaharia2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

O analiza BVAR a conexiunii dintre remitenţe şi consumul privat în Republica Moldova
Toacă Zinovia1, Tolocico Liliana2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Ministerul Economiei, Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Abordări metodologice în vederea prognozării contului curent al balanței de plați
Brailă Alexandru1, Toacă Zinovia1, Olărescu Zaharia2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcții de producție: modalități de identificare și estimare
Brailă Alexandru, Toacă Zinovia
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Evaluation of the economic situation of the Republic of Moldova in the regional comparison
Toacă Zinovia1, Olărescu Zaharia2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Specificul procesului de prognozare a evoluţiei economiei naţionale in actuala situaţie politico-economică
Toacă Zinovia, Olărescu Zaharia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 16 October, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Derularea procesului de prognozare a indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova în Cadrul IEFS
Stratan Alexandru1, Chistruga Marcel1, Toacă Zinovia2, Olărescu Zaharia1
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Elaborarea scenariilor de prognoz a indicatorilor macroeconomici principali ai Republica Moldova pentru perioada 2010-2012
Ganciucov Valentina1, Toacă Zinovia2, Olărescu Zaharia1
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(67) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13