IBN
Închide
Taşcă Mihai
Cuvinte-cheie (9): Country Council (2), Bessarabia (2), The Soldiers (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Din creația legislativă a Sfatului Țării – organul plenipotențiar al Basarabiei din anii 1917-1918
Taşcă Mihai
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-7-3..
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Doctorul Dumitru C. Grama la 75 de ani
Taşcă Mihai
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organization and activity of the moldovan military congress (20-27 october 1917)
Ciobanu Vitalie1, Taşcă Mihai2
1 Centrul de Cultură şi Istorie Militară.,
2 Institute of Legal, Political and Sociological Research
Transylvanian Review
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1221-1249 / ISSNe 1584-9422
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere ale creației legislative în teritoriul dintre Prut și Nistru (Basarabia)
Taşcă Mihai
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-2-8.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Organizarea și desfășurarea Congresului militarilor moldoveni (1917)
Ciobanu Vitalie1, Taşcă Mihai2
1 Centrul de Cultură şi Istorie Militară.,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(112) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea și desfășurarea Congresului Militarilor Moldoveni (1917)
Ciobanu Vitalie1, Taşcă Mihai2
1 Centrul de Cultură şi Istorie Militară.,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Doctorul habilitat Andrei Smochina la 70 de ani
Taşcă Mihai
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Alexei Barbăneagră – jurist practician, savant de notorietate și demnitar de stat
Taşcă Mihai
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(32) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 May, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elena Aramă – prima femeie doctor habilitat în drept din Republica Moldova
Taşcă Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(35) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 13 April, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jean Etienne-Marie Portalis – părintele Codului civil francez
Taşcă Mihai
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(33) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simion Doraș – primul specialist național în domeniul criminalisti cii din Republica Moldova
Taşcă Mihai
Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(34) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Banii în contextul represiunilor politice din RSS Moldovenească
Taşcă Mihai
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Conspecte numismatice
Ediția 4. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-584-3.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextul internațional general al primului război mondial
Xenofontov Ion1, Taşcă Mihai2
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(12) / 2014 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 9 July, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Negulescu – fondatorul știinţei dreptului administrativ român
Taşcă Mihai
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(31) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 May, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Victor Volcinschi – nume ce se asociază cu Facultatea de Drept a USM
Taşcă Mihai
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(30) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 May, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vasile Boerescu – printre primii români doctori în drept la Paris
Angelescu Constantin1, Taşcă Mihai2
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(28) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 8 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vespasian V. Pella – fondatorul dreptului internaţional penal şi promotorul Curţii Internaţionale Penale
Taşcă Mihai
Institutul de Istorie al AŞM
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(29) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 May, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Mircea Djuvara – cel mai de seamă reprezentant al filosofiei dreptului românesc
Taşcă Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(26) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 25 May, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O personalitate notorie în domeniul dreptului
Taşcă Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(25) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 26 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Să învățăm din înțelepciunea altora. Dimitrie Alexandresco, patriarhul dreptului civil român
Taşcă Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(24) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 26 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25