IBN
Închide
Articole cu autori din RM şi străinatate, 2011
Caractere cantitative, conţinutul si compoziţia chimică a uleiului esential la genotipuri noi de Ocimum Basilicum L.
Gonceariuc Maria1, Balmuş Zinaida1, Gille Elvira2, Spac A1, Ganea Anatolie1, Botnarenco Pantelimon3
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul“,
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(313) / 2011 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viţa de vie şi vinul în tradiţia bisericii ortodoxe
Găină Boris1, Grădinaru Ciprian2, Guzun Tudor3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Mănăstirea Sihăstria,
3 Asociaţia Obştescă „Christdar”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimensional manganese(II) coordination polymer based on phthalate and pyrazine bridges exhibiting antiferromagnetic properties
Gherco Olesea1, Filippova Irina1, Baca Svetlana2, Keene T3, Decurtins Silvio3
1 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM,
3 Departamentul de Chimie a Universităţi din Bern
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1(10) / 2011 / ISSN 1810-648X /ISSNe 2537-6365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of nanocomposites of organic copolymers doped with superfine metal particles under ultrasonic treatment
Jitaru Raisa1, Palistrant Natalia1, Robu Sergiu2, Barbă Nicanor2, Rubanic Vasilii3, Enachi Mihail3
1 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Витебский государственный технологический университет
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 2(10) / 2011 / ISSN 1810-648X /ISSNe 2537-6365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The optical properties of ZnO:Al films deposited on the (0001) surface of ε-GaSe single crystals
Evtodiev Igor1, Rusu Dragoş-Bogdan2, Caraman Iuliana2, Lazar G2, Stamate Maria2, Dafinei Adrian2, Vatavu-Cuculescu Elmira1
1 State University of Moldova,
2 Universitatea din Bacău
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 2(10) / 2011 / ISSN 1810-648X /ISSNe 2537-6365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări şi observaţii privind incidenţa şi tratamentul în carcinomul scuamos la bovine
Muste Aurel1, Donica Gheorghe2, Beteg Florin1, Krupaci A.1, Muste M.1, Ilie I.1, Mesteşanu C.1
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improved method of nitrogen application in the vineyards
Mansour A.E.M.1, El-Shammaa M.-S.1, Cimpoieş Gheorghe2, Malaka Saleh1, Nagwa Zaied1
1 Pomology Department, National Research Center, Cairo, Egypt,
2 State Agrarian University of Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The benefits of certain vitamins on Anna apple orchards
Mansour A.E.M.1, Ahmed F.2, Abdelaal A.-M.-K.2, Cimpoieş Gheorghe3, Shaaban E.-A.1
1 Pomology Department, National Research Center, Cairo, Egypt,
2 Horticulture Department, Faculty of Agriculture, Minia University,
3 State Agrarian University of Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управляемые шунтирующие реакторы для электрических сетей
Долгополов A.1, Condratenco D.1, Ucolov S.2, Постолатий В.М.3
1 ОАО „Электрические управляемые реакторы“,
2 ОАО „ЗАПОРОЖТРАНСФОРМАТОР“,
3 Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(17) / 2011 / ISSN 1857-0070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование электрохимических процессов водородной энергетики
Ковалёва Ольга1, Ковалёв Виктор1, Дука Георгий1, Ivanov M.2
1 Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Aplicată şi Ecologică“ al Universităţii de Stat din Moldova,
2 Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(15) / 2011 / ISSN 1857-0070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismele de restenoză intrastent analizate prin ultrasonografia intracoronariană
Popovici Ion1, Sîrbu V.1, Valsecchi O.2, Ciobanu Ludmila1, Popovici Mihail1
1 IMSP Institutul de Cardiologie,
2 Institute of Cardiology, Hospital Ruiniti of Bergamo
Curierul Medical
Nr. 5(323) / 2011 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia istorică a instituţiei condamnării cu suspendarea conditionată a executării pedepsei ca instituţie a dreptului penal al României şi al RM
Gladchi Gheorghe1, Bucur CătălinIonuţ2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea Piteşti
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(126) / 2011 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voltammetric behavior of some steels in aqueous solutions of HNO3
Nemţoi Gheorghe1, Airinei Liliana, Lupaşcu Tudor2, Cecal Alexandru1
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(6) / 2011 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voltammetric characterization of the behavior of biologically active compound enoxil in various media
Nemţoi Gheorghe1, Lupascu Tudor2, Ciomaga Alexandra, Cecal Alexandru1
1 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(6) / 2011 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study concerning the possibility of gamma-spectroscopy method to determining the total Potassium in soils
Leah Tamara1, Lozovaia Zoia2
1 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
2 Institutul de Radiologie din Gomel
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(6) / 2011 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of C6 and C7 functionalized drimanes from Larixol AND Sclareol
Ciocarlan Alexandru1, Vlad Pavel1, Colţa Mihai1, Edu Carolina1, Bîrîiac Andrei1, Nicolescu Alina Florica2, Deleanu Călin
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(6) / 2011 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Государство и процессы институционализации гражданского общества в посткоммунистических странах
Zelenco Galina1, Аникин Владимир2
1 Институт политических и этнонациональных исследований им. И.Ф.Кураса НАН Украины,
2 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(156) / 2011 / ISSN 1957-2294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre contextul social şi reprezentările sociale ale Uniunii Europene în Republica Moldova şi România
Negură Ion1, Curelaru Mihai1, Cristea Mioara2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea „La Sapienza“
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 22 / 2011 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexinele, calciul şi proteinele fosfolipid-aglutinante în cardiomiopatia dilatativă
Branişte Teodor1, Branişte Andrei2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plantele medicinale din flora spontană a Republicii Moldova. Aspecte moderne de cercetare
Duca Maria1, Port Angela1, Muller-Uri Frieder2, Leviţchi Alexei1, Budeanu Oleg1, Mârza Mihail3, Munteanu Viorel1, Ţapu Lucia1
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Botanică
Nr. 1(3) / 2011 / ISSN 1857-095X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 86