IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-20 08:29
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)45
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)44
  2016  (2 din 2)50
  2015  (2 din 2)50
  2014  (2 din 2)51
  2013  (2 din 2)51
  2012  (2 din 2)42
  2011  (2 din 2)47
  2010  (2 din 2)41
  2009  (2 din 2)45
  2008  (2 din 2)48
  2007  (2 din 2)43
imagine

pISSN: 1857-0003
eISSN: 2587-3202
Ştiinţa Agricolă
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.10.31-2017.10.25)
  • B (2010.12.06-2013.10.30)
  • C (2009.04.30-2010.12.05)

Botanica, conservarea şi valorificarea diversităţii vegetale. Protecţia plantelor


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole606210864262758521
Volume2617363754
Total6322282273381

Vizualizări   931Descărcări   5

Conţinutul numărului de revistă

Receptivitatea soiurilor de orz de toamnă la unele elemente tehnologice 3-6

CZU: 633.16„324":631.582.2(478)

Gheorghiev Nicolai
Descrierea agrochimică a principalelor tipuri şi forme de gunoi de grajd în Republica Moldova 6-10

CZU: 631.862:543.061

Rusu Alexei, Plămădeală Vasile
Rolul culturii protectoare în controlul biologic a buruienilor la culturile prăşitoare 10-13

CZU: 15:631.54:631.544

Bucur Gheorghe
Caracteristica aminoacidică a cernoziomului tipic din stepa Bălţului 13-17

CZU: 631.445.4:631.461(478)

Frunze Nina, Nicorici Maria
Interconexiunile căilor metabolice ale aminoacizilor din sol la convertirea lor în cadrul ciclului Krebs 17-21

CZU: 631.445.4:631.461(478)

Frunze Nina
Preparation for protecting apple fruit trees against damages caused by wild rabbits (Lepus europeus Pall) 22-24

CZU: 634.11:632.958.31

Nikolov N.
The benefits of certain vitamins on Anna apple orchards 25-28

CZU: 634.11:631.559.2

Mansour A.E.M., Ahmed F., Abdelaal A.-M.-K., Cimpoieş Gheorghe, Shaaban E.-A.
Improved method of nitrogen application in the vineyards 28-33

CZU: 634.8:631.8

Mansour A.E.M., El-Shammaa M.-S., Cimpoieş Gheorghe, Malaka Saleh, Nagwa Zaied
Indicii biochimici ai fructelor de căpşun în condiţiile irigării prin picurare 33-35

CZU: 634.75:631.674.6(478)

Frasineac Oleg
Cercetări comparative privind capacitatea de creştere şi îngrăşare a suinelor în funcţie de rasa vierului terminal 36-39

CZU: 636.4.054.084.522

Secrieru Serghei
Stabilirea obiectivului selecţiei într-o populaţie de porcine 40-43

CZU: 636.4.082.23

Movileanu Gelu
Studiul caracterelor morfo-productive ale albinelor lucrătoare de la stupina „Albinărie” 44-49

CZU: 638.12(478)

Eremia Nicolae, Zagareanu Andrei
Alegerea şi optimizarea constituţiei MC poliamidice folosite la renovarea îmbinărilor de tip lagăr 50-53

CZU: 631.539.3

Malai Ludmila, Marian Grigore
Argumentarea regimurilor de transesterificare a uleiului de rapiţă cu planificarea experimentelor 53-58

CZU: 621.436:662.756+631.372

Găină Anton, Beşleaga Igor, Lăcustă Ion
Particularităţile calculului termic al motorului diesel alimentat cu biocombustibil 58-64

CZU: 621.436:662.756+631.372

Beşleaga Igor
Aspecte ce reglementează instituţia asigurărilor în general şi contractul de asigurare în special care necesită intervenîia legiuitorului în scopul eficientizării procesului de aplicare în practică 65-68

CZU: 368.022(478)

Moroşanu Ion, Carauş Corina
Искусственная диспергация как прием физической мелиорации легких почв 68-71

CZU: 631.6(470)

Culicov A., Sordonova M.
Rolul întreprinderior asociative în agricultura Moldovei 72-75

CZU: 631.115.13(478)

Botnarenco Ion, Zubco Efim
Efectul suplimentării hranei cu zinc şi seleniu organic asupra răspunsului imun umoral la vacile de lapte 76-79
Curcă Dumitru, Lionide A., Samarineanu M.
Strategia în domeniul siguranţei alimentelor – actualităţi şi perspective 80-84

CZU: 619:614.31:637(478)

Enciu Valentina, Porcescu Grigore, Bularga Ion, Macari Vasile
Evaluarea consolidării exploataţiilor agricole prin prisma dimensiunii economice 85-94

CZU: 631.164.6+332.64(4+478)

Cimpoieş Dragoş
Componenţa şi clasificarea consumurilor incluse în costul producţiei miniere 94-98

CZU: 657.471

Şevciuc Tatiana
The impact of subsidies allocation on the efficiency of the agricultural sector of Moldova 99-104

CZU: 338.434(478)

Cimpoieş Liliana