Sistem de iluminare pe led-uri alimentat de la celule fotovoltaice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
751 14
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-29 22:17
SM ISO690:2012
TÎRŞU, Mihai; UZUN, Mihail; SPEIAN, Aurel; SPIVAC, V.; BOGDAN, A.. Sistem de iluminare pe led-uri alimentat de la celule fotovoltaice . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 3(17), pp. 44-57. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(17) / 2011 / ISSN 1857-0070

Sistem de iluminare pe led-uri alimentat de la celule fotovoltaice

Pag. 44-57

Tîrşu Mihai1, Uzun Mihail1, Speian Aurel1, Spivac V.2, Bogdan A.2
 
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

În lucrare se prezintă realizarea practică a sistemului de iluminare eficient realizat pe diode luminiscente cu o putere sumară de 80W instalat pe tavanul unui coridor cu o lungime de 120 m, care substituie sistemul existent de iluminare realizat din 29 corpuri de iluminat a câte 4 tuburi fluorescente fiecare şi o putere sumară instalată de 2088W. Sistemul de iluminare realizat este alimentat de la două panouri fotovoltaice cu puterea instalată de 170W. Energia produsă de panourile fotovoltaice este stocată în două baterii cu capacitate de 75Ah de unde prin intermediul convertorului specializat se aplică la sistemul de iluminare. Totodată, în lucrare se prezintă datele măsurate de staţia meteo digitală (radiaţia solară şi indicele de radiaţie ultravioletă), montată în apropiere de panourile fotovoltaice şi se face o analiză comparativă cu parametrii reali ai energiei electrice furnizate de aceste panouri, care sunt stocate automat pe calculator.

The paper deals with practical realization of efficient lighting system based on LED’s of 80W total power mounted on corridor ceiling total length of which is 120m and substitutes existing traditional lighting system consisting of 29 lighting blocks with 4 fluorescent lamps each of them and summary power 2088W. Realized lighting system is supplied from two photovoltaic panels of power 170W. Generated energy by PV cells is accumulated in two accumulators of 75Ah capacity and from battery by means of specialized convertor is applied to lighting system. Additionally, paper present data measured by digital weather station (solar radiation and UV index), which is mounted near of PV cells and comparative analyze of solar energy with real energy generated by PV cells is done. Measured parameters by digital weather station are stored by computer in on-line mode.

В работе рассматривается практическая реализация эффективной светодиодной системы освещения общей мощностью 80Вт расположенной на потолке коридора длинной 120м, которая заменила существующую традиционную систему освещения состоящую из 29 корпусов освещения каждый из которых имел по 4 флуоресцентных ламп общей мощностью 2088 Вт. Предложенная система освещения получает питание от двух фотопанелей общей мощностью 170Вт. Произведенная панелями энергия аккумулируется в двух аккумуляторах емкостью 75Ач каждый, откуда с помощью преобразователя подается к системе освещения. В работе представляются данные измеренные цифровой метеостанцией (энергия солнца и коэффициент ультрафиолетовых лучей), которая смонтирована рядом с фотопанелями, и проводится сравнительный анализ с реальными параметрами энергии, произведенной фотопреобразователем. Данные регистрируются в автоматическом режиме на компьютере.

Cuvinte-cheie
sistem fotovoltaic, baterii de stocare, celule fotovoltaice, sistem de iluminare, LED-uri