IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea din Piteşti
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (151): learning experience (2), non-formal methodology (2), satisfacţie față de schema corporală (2)
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (0 ORCID ) %
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 55. Descărcări - 541. Vizualizări - 17724.
Articole în reviste din RM - 33. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Analiza biometrică a liniilor palmei folosind circuite pasive de microunde
Novac Daniela, Anghel Narcisa-Georgiana, Gavriloaia Măriuca-Roxana, Gavriloaia Bogdan-Mihai
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica UTM. 29-32.
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Concepţii clasice şi moderne privind sistemele de impozite şi taxe
Popescu Luigi, Mistrean Larisa
Economica
Nr. 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorii contemporane privind impozitele şi impunerea formulate în fiscalitatea internaţională şi în România
Popescu Luigi, Mistrean Larisa, Rădulescu Magdalena
Economica
Nr. 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The particularities of planning the basic methodological components in the specific training of junior i dancers
Grigore Maria-Florica, Crețu Mirela Florina, Buftea Victor, Potop Vladimir, Grigore Virgil
Journal of Physical Education and Sport
Nr. 1(19) / 2019 / ISSN - / ISSNe 2247-8051
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Towards a diagnostication method of anxiety using the choquet integral
Giurgescu (Manea) Mădălina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica UTM. 602-605.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Analysis of the specific physical training influence on the technical execution of double salto backward on the floor
Potop Vladimir, Creţu Marian, Buftea Victor, Ulăreanu Marius-Viorel
Journal of Physical Education and Sport
Nr. 5(18) / 2018 / ISSN - / ISSNe 2247-8051
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul didactic inovator-premisă a calității în educație
Cojocaru Victoria, Cebanu (Slutu) Lilia, Vladu Mariana
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 25-30.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of non-formal education on the efficacy of school learning
Dumitru Tăbăcaru Cristina
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of non-formal education on the efficacy of school learning
Dumitru Tăbăcaru Cristina
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. CEP USM. 38-39.
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les revois mythologiques et religieux des chimères de Gérard de Nerval
Bloju Cristina Loredana
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 20-30.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programul de stimulare a comunicării prin utilizarea limbajelor nonverbale: PECS și Signalong în educația elevilor cu CES
Dumitru Tăbăcaru Cristina
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(50) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre satisfacţia faţă de schema corporală, anxietatea somatică, cognitivă, comportamentală şi problemele interpersonale la tinerele femei care au intervenţii estetice
Dumitru Ioana, Cotel Adriana
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre satisfacţia faţă de schema corporală, anxietatea somatică, cognitivă, comportamentală şi problemele interpersonale la tinerele femei care au intervenţii estetice
Dumitru Ioana, Cotel Adriana
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. CEP USM. 7-7.
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Generalul Arthur Văitoianu, guvernator al Basarabiei
Bichir Florian
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. Editura Lexon PRIM. 465-472.
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda de producţiei şi metoda de consum a pib – surse de modelare macroeconometrica
Savoiu Gheorghe, Pârţachi Ion, Gogu Emilia
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 81-88.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea testului docimologic din perspectiva evaluării moderne
Pufu Gheorghe, Pufu Elena
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 156-161.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un indice al eticii în afaceri versus responsabilitatea managerială şi evoluţia politică
Savoiu Gheorghe, Pârlici Valeria
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. Performantica. 464-471.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variante optimizate statistic ale macroregiunilor din România
Savoiu Gheorghe, Taicu Marian
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. Performantica. 472-477.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Importanța comunicării în procesul educational
Dumitru Cristina
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(44) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 October, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul conceptual al culturii evaluării școlare
Oproescu (Apetroaiei) Ana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(32) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 8 April, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 55