IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Organizațiile predecesoare:Istoric
Denumirea organizaţiei şi instituţiei nou-create (adresa juridică şi spaţiul transmis în gestiune)Modul de instituireSubordonarea organizaţiilor şi instituţiilorDenumirea organizaţiilor şi instituţiilor (subdiviziunilor) reorganizate (adresa juridică, suprafaţa, m2)
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor Nou creataAcademia de Ştiinţe a Moldovei
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (341): Apple trees (4), Tomatoes (3), Productivity (3)
Manifestări ştiinţifice organizate1
Reviste ştiinţifice fondate1
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (6 ORCID ) 0.01%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 369. Descărcări - 1907. Vizualizări - 242391.
Articole în reviste din RM - 223. Publicaţii la conferinţe din RM - 138. Publicaţii peste hotare - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Efectul preparatului complex „tiouree + compozit” asupra performanţelor biologice ale plantelor în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia, Bulhac Ion, Coropceanu Eduard, Brânză Lilia, Aluchi Nicolae
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 210-220.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Breeding progress and preparedness for mass-scale deployment of perennial lignocellulosic biomass crops switchgrass, miscanthus, willow and poplar
Clifton-Brown John, Botnari Vasile, Sandu Anatolii
GCB Bioenergy
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1757-1707
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification of DNA of pathogens from Fusarium genus in maize plants (Zea mays L.)
Tumanova Lidia, Grăjdieru Cristina, Mitin Valentin
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 19-19.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphological particularities in the new Solanum Lycopersicum L. tomatoes obtained in vitro
Sîromeatnicov Iulia, Cotenco Eugenia
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. ТОВ «Нілан-ЛТД». 11-13.
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimal timing and sampling for a reliable assessment of the resistance of tomato varieties to ‘candidatus phytoplasma solani’
Zamorzaeva Irina, Bahşiev Aighiuni, Tumanova Lidia
Phytopathogenic Mollicutes
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2249-4669 / ISSNe 2249-4677
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Analiza complexă la soiurile de tomate obținute in Vitro Solanum Lycopersicum L
Sîromeatnicov Iulia, Cotenco Eugenia, Botnari Vasile
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. . 461-469.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea conţinutului şi componenţei uleiului esenţial la hibrizi F1 de Lavandula angustifolia MILL.
Gonceariuc Maria, Butnaraş Violeta, Maşcovţeva Svetlana, Balmuş Zinaida, Cotelea Ludmila, Botnarenco Pantelimon
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea conţinutului de substanţe fenolice şi activităţii enzimelor antioxidante în fructele de pere în funcţie de metoda de păstrare
Popovici Ana, Jelev (Hadîrca) Natalia, Bujoreanu Nicolae
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. . 511-519.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoring of Alternaria spp. and Fusarium spp. Mixed infections in symptomless tomato plants, using molecular methods of plant pathogen identification
Deaghileva Angela, Mitin Valentin, Grăjdieru Cristina, Tumanova Lidia
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. . 425-428.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi linii de tomate cu însuşiri morfobiologice şi agronomice valoroase
Mihnea Nadejda
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. . 447-453.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regression analysis of carthamin extraction from safflower (Cárthamus Tinctórius)
Savcenco Alexandra, Baerle Alexei, Ivanova Raisa, Tatarov Pavel
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. . 243-244.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sistemului enzimatic antioxidant în formarea stres-memoriei la plantele expuse repetat la secetă.
Brânză Lilia, Leahu Igor, Ionaşcu Angela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere)
Furdui Teodor, Duca Gheorghe, Gulea Aurelian, Toderaş Ion, Ciochină Valentina, Cepoi Liliana, Chirilov Alexandru, Codreanu Svetlana, Miscu Vera
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant de renume mondial și BioR-ul. Acad. V. Rudic la 70 de ani
Furdui Teodor, Duca Gheorghe, Gulea Aurelian, Toderaş Ion, Ciochină Valentina, Cepoi Liliana, Chirilov Alexandru, Codreanu Svetlana, Miscu Vera
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменчивость признаков мужского гаметофита у перспективных линий томата в зависимости от уровня закладки соцветия на вегетирующем растении
Macovei Milania
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Calcium and magnesium in plants and soil, “Codri” Reservation
Cojuhari Tamara, Vrabie Tatiana, Pană Sergiu, Coterneac Pavel
Revista Botanică
Nr. 1(12) / 2016 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compuşi coordinativi oximici în calitate de stimulatori ai proceselor fiziologice la unii fungi şi plante de cultură
Coropceanu Eduard, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Ştefîrţă Anastasia, Bulhac Ion
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. Tehnica-Info. 369-374.
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilustru agrochimist și manager al științei
Duca Gheorghe, Găină Boris, Tudorache Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantum information processes in protein microtubules of brain neurons
Enachi Nicolae, Coroli Vlad, Bîzgan Serghei, Nistreanu Andrei, Palistrant Serghei, Bogoev D., Ţurcan Marina, Pîslari Tatiana, Boşneaga Iurie, Lambropoulos Niki, Maslobrod Serghei, Şcerbacov Victor, Cuzneţov Evghenii, Moldovanu Ion, Misic Octavian, Odobescu Stela, Lupuşor Adrian, Cernei Alexandru, Vovc Victor, Arnaut Oleg, Ciobanu Nellu, Tuzlucov Piotr, Anisimov Vladimir
IFMBE Proceedings
Nr. 55 / 2016 / ISSN 1680-0737
Disponibil online 24 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Să nu dăm uitării numele celor care au stat la baza dezvoltării științei autohtone
Furdui Teodor, Chirilov Alexandru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 369