IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Organizațiile predecesoare:Istoric
Denumirea organizaţiei şi instituţiei nou-create (adresa juridică şi spaţiul transmis în gestiune)Modul de instituireSubordonarea organizaţiilor şi instituţiilorDenumirea organizaţiilor şi instituţiilor (subdiviziunilor) reorganizate (adresa juridică, suprafaţa, m2)
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor Nou creataAcademia de Ştiinţe a Moldovei
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (481): essential oil (7), tomato (5), tomate (5)
Reviste/manifestări ştiinţifice11
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice18/23927/142
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (13 ORCID,
5 Google Scholar ID,
25 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(90)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 415. Descărcări - 2696. Vizualizări - 399566.
Articole în reviste din RM - 228. Publicaţii la conferinţe din RM - 168. Publicaţii peste hotare - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Development of the real-time pcr methodology for testing mycotoxigenic microorganisms in grape marc
Sturza Rodica, Mitin Valentin, Mitina Irina, Zgardan Dan, Patraș Antoanela, Behta Emilia
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Efectul preparatului complex „tiouree + compozit” asupra performanţelor biologice ale plantelor în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia, Bulhac Ion, Coropceanu Eduard, Brânză Lilia, Aluchi Nicolae
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 210-220.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea insectelor infectate cu fitoplasmă în decursul perioadei de vegetație a tomatelor
Бахшиев Айгюль, Zamorzaeva Irina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa etapei ontogenetice a plantei-gazdă şi condiţiilor climatice asupra complexului fungic care produce putregaiul de rădăcină la grâu.
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vița-de-vie în toponimie
Alexandrov Eugeniu, Găină Boris, Botnari Vasile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 10-12.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вода как индуктор биологических эффектов при воздействии миллиметрового излучения на семена
Корлэтяну Людмила, Маслоброд Сергей
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 203-206.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Breeding progress and preparedness for mass-scale deployment of perennial lignocellulosic biomass crops switchgrass, miscanthus, willow and poplar
Clifton-Brown John, Botnari Vasile, Sandu Anatolii, Autor Nou
GCB Bioenergy
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1757-1707
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification of DNA of pathogens from Fusarium genus in maize plants (Zea mays L.)
Tumanova Lidia, Grăjdieru Cristina, Mitin Valentin
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 19-19.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphological particularities in the new Solanum Lycopersicum L. tomatoes obtained in vitro
Sîromeatnicov Iulia, Cotenco Eugenia
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. ТОВ «Нілан-ЛТД». 11-13.
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimal timing and sampling for a reliable assessment of the resistance of tomato varieties to ‘candidatus phytoplasma solani’
Zamorzaeva Irina, Bahşiev Aighiuni, Tumanova Lidia
Phytopathogenic Mollicutes
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2249-4669 / ISSNe 2249-4677
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Via și vinul în arta mondială
Găină Boris, Alexandrov Eugeniu, Dobrei Alin
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генетический потенциал межвидовых генотипов винограда
Găină Boris, Alexandrov Eugeniu
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Analiza complexă la soiurile de tomate obținute in Vitro Solanum Lycopersicum L
Sîromeatnicov Iulia, Cotenco Eugenia, Botnari Vasile
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. . 461-469.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea conţinutului şi componenţei uleiului esenţial la hibrizi F1 de Lavandula angustifolia MILL.
Gonceariuc Maria, Butnaraş Violeta, Maşcovţeva Svetlana, Balmuş Zinaida, Cotelea Ludmila, Botnarenco Pantelimon
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea conţinutului de substanţe fenolice şi activităţii enzimelor antioxidante în fructele de pere în funcţie de metoda de păstrare
Popovici Ana, Jelev (Hadîrca) Natalia, Bujoreanu Nicolae
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. . 511-519.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoring of Alternaria spp. and Fusarium spp. Mixed infections in symptomless tomato plants, using molecular methods of plant pathogen identification
Deaghileva Angela, Mitin Valentin, Grăjdieru Cristina, Tumanova Lidia
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. . 425-428.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi linii de tomate cu însuşiri morfobiologice şi agronomice valoroase
Mihnea Nadejda
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. . 447-453.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regression analysis of carthamin extraction from safflower (Cárthamus Tinctórius)
Savcenco Alexandra, Baerle Alexei, Ivanova Raisa, Tatarov Pavel
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. . 243-244.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sistemului enzimatic antioxidant în formarea stres-memoriei la plantele expuse repetat la secetă.
Brânză Lilia, Leahu Igor, Ionaşcu Angela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere)
Furdui Teodor, Duca Gheorghe, Gulea Aurelian, Toderaş Ion, Ciochină Valentina, Cepoi Liliana, Chirilov Alexandru, Codreanu Svetlana, Miscu Vera
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-1562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 415