IBN
Закрыть

52Publicaţii

412Descărcări

16479Vizualizări

Pâslaru Vladimir Miron
Cuvinte-cheie (123): curriculum (4), educaţie literar-artistică (3), curriculum (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 45. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

”Construcție”, ”modernizare” și ”dezvoltare” curriculară (II)
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

„Construcție”, „modernizare” și „dezvoltare” curriculară (I)
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterul teleologic al educației
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opţiune şi obligativitate – calea spre normativitate
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia educației lingvistice și literare: constituire și unificare
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanMoştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia a 12-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Frumosul ca triadă a ființei umane
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Calcuri și invenții neavenite în terminologia națională a pedagogiei
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN(ediţia a 3‒a)
Ediţia a 3‒a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la „Cercați scripturile…” la Educația literar-artistică
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 10-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la „Cercaţi scripturile...” la Educaţia literar-artistică
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epistemele evaluării şcolare
Pâslaru Vladimir
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epistemele teleologiei educației moderne
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 11-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de structurare a terminologiei pedagogice
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 9-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

C. Noica vs Aristotel cu privire la terminologia cunoaşterii
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția a 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația anticorupție: concept, terminologie, strategie
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(90) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia moral-spirituală – un termen pedagogic
Pâslaru Vladimir
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Contribuții epistemologice și praxiologice la fundamentarea unei noi științe a educației. Recenzie la monografia colectivă Pedagogia culturii emoţionale, autoare Maia Cojocaru-Borozan, Corina Zagaievschi
Pâslaru Vladimir
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoașterea umană și educația artistic-estetică
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(83) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni pedagogice ale cultivării limbii române în Republica Moldova
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 3(225) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 20 May, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inga DRUŢĂ. Terminologia educaţiei: constituire, caracteristici şi tendinţe de dezvoltare. Iaşi, Editura TipoMoldova, 2014, 98 p.
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 January, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Politici sociolingvistice şi integrarea socială a alofonilor din Republica Moldova
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(77) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 21 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 52