IBN
Закрыть

53Publicaţii

2265Descărcări

28880Vizualizări

Clichici Veronica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 36. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 10
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 26
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 2

Activitatea independentă la disciplina matematică în clasele primare simultane
Clichici Veronica
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 15 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea în cadrul domeniului „Științe și tehnologii”
Clichici Veronica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Contextul petrecerii timpului liber al elevilor:unele modele de activități nonformale
Clichici Veronica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-638-7.
Disponibil online 2 May, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia nonformală la nivelul managementului clasei / grupului de elevi
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(75) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 October, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația pentru timpul liber; abordări conceptuale și aplicative
Clichici Veronica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.43. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea reprezentărilor matematice în învățământul preșcolar și primar
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul climatului educațional vis-a-vis relația învățător-elev
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Continuitatea activităților de învățare în educația timpurie și învățământ primar
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul didactic în formarea reprezentărilor elementare matematice în educația timpurie
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-323-3.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul managementului timpului în educația nonformală a elevilor
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-323-3.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-38. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de profesionalizare a cadrelor didactice în instituţia de educaţie timpurie şi învăţământ primar
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-45. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un posibil model de (auto)formare a cadrelor didactice din perspectiva „şcolii altfel”
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Dezvoltarea cadrului metodologic al educaţiei nonformale în învăţământul general
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori psihopedagogici ai continuității în educația timpurie și învățământ primar
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de abordare integrată a curriculumului în educaţia timpurie şi învăţământul primar
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-107. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea activităților extrașcolare din perspetiva parteneriatelor educaționale
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul competențelor educației pentru timpul liber în contextul învățării pe tot parcursul vieții
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificații conceptuale ale integralizării educației formale-nonformale-informale în învățământul general
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Evoluția dezvoltării curriculumului în educația timpurie
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6. 2019. Taraclia. ISBN 978-9975-9568-8-8.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-51. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovații pedagogice privind domeniul de activitate „Științe și thnologii”
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul implementării documentelor de politici în educația timpurie:abordări teoretice și metodologice
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul implementării și monitorizării documentelor de politici curriculare în educația timpurie
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinii pedagogice privind implementarea documentelor de politici curriculare în educația timpurie
Clichici Veronica , Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea copilului pentru debutul școlar în instituția de educație timpurie: probleme și soluții
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-56. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standarde de calitate privind realizarea procesului educației timpurii
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Științe și tehnologii – un domeniu de activitate inovativ în educația timpurie
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-78. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Abordări conceptuale privind pregătirea și adaptarea copilului pentru școală
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-55. Vizualizări-950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind dezvoltarea curriculară în educaţia timpurie
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-44. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea organizării și realizării procesului educațional în instituțiile de educație timpurie
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții pentru asigurarea gradului de pregătire a copilului la debutul școlar și adaptării lui
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 6 February, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodologice privind asigurarea curriculumului în educația timpurie
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-153. Vizualizări-1207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Asigurarea dezvoltării și învățării copiilor prin prisma pedagogiei constuctiviste
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-325-6.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea – elementul fundamental al asigurării calităţii în educaţia timpurie
Clichici Veronica
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-105. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul – premisă a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare în educația timpurie
Clichici Veronica , Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-170. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maria Hadîrcă –  ascendentă a creativităţii ştiinţifice
Clichici Veronica , Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de evaluare a performanţelor copiilor în domeniul dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii în educaţia timpurie
Clichici Veronica
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-183. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi abordări de dezvoltare a curriculumului și a tehnologiilor educaționale în educația timpurie
Clichici Veronica , Straistari-Lungu Cristina , Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-150. Vizualizări-1179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepţii şi opinii ale cadrelor didactice privind  metodologia de asigurare a procesului educaţiei timpurii  în raport cu SÎDC
Clichici Veronica , Straistari-Lungu Cristina , Duminică Stella , Dascal Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea creativă a domeniului de dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii la preșcolari
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-82. Vizualizări-1331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Aspecte psihopedagogice ale activităţii copilului preşcolar în conformitate cu domeniile de dezvoltare
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia timpurie – oportunitate şi necesitate a dezvoltării globale a copilului
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-177. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Pogolşa Lilia1 , Afanas Aliona1 , Vicol Nelu1 , Andriţchi Viorica1 , Isac Ştefania1 , Cebanu (Slutu) Lilia1 , Clichici Veronica1 , Mija Violeta1 , Ţurcan Natalia1 , Calancea Natalia1 , Gherştega Tatiana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-105. Vizualizări-1301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea dezvoltării holistice în educația timpurie
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Managementul timpului şi dezvoltarea profesională continuă a cadrului didactic
Clichici Veronica
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe europene în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Educaţia pentru timpul liber din perspectivă axiologică
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.1. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea percepţiei cadrelor didactice privind situaţia educativului în şcoală
Hadîrcă Maria , Cebanu (Slutu) Lilia , Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 July, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de valorificare a educaţiei pentru timpul liber prin conexiunea educaţiei formale-nonformale-informale
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Educația pentru timpul liber – factor de bază în formarea- dezvoltarea integrală a personalității elevului
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţă, educaţie, cultură
2013. Comrat. ISBN N/A.
Disponibil online 12 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea curriculumului de educaţie pentru timpul liber la liceeni
Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(69) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-23. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 53