IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare",
Bălți, Moldova, 27 aprilie 2017
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 1-a
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Responsabili de ediție: Gagim I.
Locul publicării: Bălți
Editura: Tipografia din Bălţi
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 364
ISBN: 978-9975-132-97-8
CZU: [37.0+005.3/.7]:378(478-21)=135.1=111=161.1 M 20
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 15 martie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (13)Istorie (2)Pedagogie (369)Studiul artelor, culturologie (9)Psihologie (52)Sociologie (22)Ştiinţe politice (1)Altele (2)Ştiinţe fizico-matematice (9)Tehnică (1)Economie (13)Filosofie (1)