IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1998
Fondatori
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Tirajul revistei   250
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-19 09:22
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (4 din 4)71
  2018  (5 din 4)111
  2017  (4 din 4)61
  2016  (4 din 4)107
  2015  (4 din 4)53
  2014  (4 din 4)71
  2013  (2 din 4)54
  2012  (1 din 4)21
  2010  (2 din 4)30
  2009  (4 din 4)100
  2008  (4 din 4)82
imagine

pISSN: 1810-5289
Buletin de Perinatologie
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.10.31-2017.07.17)
  • C (2009.04.30-2013.10.30)

Medico-biologic. Clinico-terapeutic. Clinico-chirurgical. Sănătatea mamei şi copilului.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole7612416094591383
Volume38264642825
Total7992680737416

Vizualizări   583Descărcări   56

Conţinutul numărului de revistă

Institutul Mamei şi Copilului – 35 ani de la fondare

3-9

CZU: 61(478)

Eţco Ludmila

Managementul serviciului pediatric în Republica Moldova

10-14

CZU: 614.2:616-053.2(478)

Revenco Ninel

Particularităţile de evoluţie a gestaţiei şi naşterii la adolescente

14-19

CZU: 618.3-036-053.6

Cerneţchi Olga, Jubîrca Svetlana, Iliadi-Tulbure Corina

Infecţia ca factor etiopatogenetic în naşterea prematură

19-26

CZU: 618.3-02

Paladi Gheorghe, Stavinskaia Ludmila, Tabuica Uliana

Programele de vizite la domiciliu: actualităţi, istoric, perspective

26-30

CZU: 614.2-053.2(4+73)

Revenco Ninel, Grin Olesea

Sarcina asociată cu diabet zaharat: unele particularităţi ale naşterii  (studiu retrospectiv)

31-35

CZU: 618.3-06:616.379-008.64

Serbenco Anatol, Roşca Daniela

Polimorfismele genetice MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTRR A66G şi MTR A2756G la femeile cu avort spontan recurrent

36-42

CZU: 618.3-06:616.151.5

Visternicean Elena, Moşin Veaceslav, Hotineanu Alina, Creţu Adrian

Impactul implementării cadrului normativ optimizat asupra calitatăţii serviciilor medicale oferite copiilor şi asupra nivelului abilităţilor parentale

42-48

CZU: 614.2:616-053.2(478)

Aramă Marina, Cojocaru Ala, Horodişteanu-Banuh Adela, Savoschin Dorina, Chiper Natalia

Frecvenţa infectării cu bacteriile atipice  (Chlamydophila pneumoniae şi Mycoplasma pneumoniae) şi particularităţile clinice  la copiii cu sindrom bronhoobstructiv

49-53

CZU: 616.233-007.272-071-053.2

Savoschin Dorina

Implicaţiile homocisteinei, vitaminelor grupului B şi polimorfismul MTHFR C677T în avortul spontan recurrent

53-59

CZU: [616.1+618.39-021.3]:575.1

Visternicean Elena, Moşin Veaceslav, Hotineanu Alina, Creţu Adrian

Traumatismul obstetrical în decesul intrauterin al fătului la termen

60-63

CZU: 618.333-085-089

Bursacovschi Natalia

Perspective de optimizarea managementului astmului bronşic la copii şi minimalizarea cheltuielilor

64-69

CZU: 616.248-002.2-053.2

Chiper Natalia, Aramă Marina, Horodişteanu-Banuh Adela, Savoschin Dorina

Particularităţile evoluţiei travaliului şi perioadei puerperale  la gravidele cu retard de dezvoltare intrauterină al fătului în funcţie  de metoda de preinducţie a naşterii

69-74

CZU: 618.33-007-037-022.7

Manceva Maria, Rotaru Marin

Analgezia travaliului prin metoda spinală. Caz clinic

75-76

CZU: 618.4-089.5

Cojocaru Victor, Cotelnic Anatolie, Cucu Vladimir

Colpopoieza intestinală

77-83

CZU: 618.15-007-089.844

Mişina Ana, Guţu Eugen, Mişin Igor, Belev Nicodim

Trombofilia şi complicaţiile sarcinii - aspecte de etiopatogenie şi fiziopatologi

84-88

CZU: 618.3:616.151.5-06-092

Mitriuc Diana

Recenzie. Strategii terapeutice în sindromul de detresă respiratorie prin deficit de surfactant la prematuri

89-90

CZU: 616.2-053.32

Moşin Veaceslav

Recenzie asupra monografiei „Abordarea clinico-genetică contemporană a distrofiei musculare duchenne” Autor Sacară Victoria, doctor în medicină, conferenţiar cercetător

90-91

CZU: 577.21+579.61:616.711.6-003.8

Revenco Ninel

Recenzie Pentru monografia „abordarea clinico-genetică contemporană  a distrofiei musculare duchenne” elaborat de Sacară Victoria, dr.med, conf. cercet., şef Lab. Genetică Molecular Umană

91-92

CZU: 577.21+579.61:616.711.6-003.8

Railean Gheorghe