IBN
Închide

204Publicaţii

2523Descărcări

84010Vizualizări

Mişin Igor96Ghidirim Gheorghe38Harea Patricia37Madan Diana30Petrovici Virgil26Şcerbatiuc-Condur Corina26Zaharia Sergiu25Vozian Marin22Rojnoveanu Gheorghe20Şor Elina16Gladun Eugen15Sprincean Mariana14Fuior-Bulhac Liliana13Guţu Eugen11Cuţitari Irina9Samoilenco Tatiana9Halabudenco Elena9Barbova Natalia8Tagadiuc Olga7Gheorghiţa Vadim7Danci Alexandru7Lazăr Cornelia7Racoviță Stela7Moşin Veaceslav6Gladun Elena6Capcelea Svetlana5Gudumac Eva5Zastavnitchi Gheorghe5Egorov Vladimir4Rotaru Natalia4Pantea Valeriana4Suman Ala4Fuior Liliana4Ghimpu Victoria4Casian Dumitru3Hadjiu Svetlana3Bernic Jana3Cerneţchi Olga3Gladun Sergiu3Cernat Mircea3Petrovici Valeriu3Vasiliev Veaceslav3Malcova Tatiana3Eţco Ludmila2Sacară Victoria2Chemencedji Inga2Protopop Svetlana2Mişina Liudmila2Secrieru Viorica2Pochin Adriana2Dobreva Cristina2Bahnarel Ion1Cemortan Igor1Varzari Alexandru1Ciobanu Victor1Ciuntu Angela1Ghereg Anatolie1Opalco Igor1Poclitaru Maria1Revencu Sergiu1Belev Nicodim1Curajos Boris1Iacovleva Iraida1Revenco Ninel1Tănase Adrian1Rusu Ludmila1Şveţ Inna1Roller Victor1Strătilă Mihail1Strătilă Radu1Tabac Elena1Istrate Viorel1Puiu Serghei1Curajos Anatol1Celac Victoria1Coreţchi Liuba1Lupaşcu Aliona1Glijin Carolina1Nedbailo Ecaterina1Tcacenco Olga1Samohvalova Tatiana1Revenco Adrian1Zaharia Serghei1Nour Veronica1Gîncu Mariana1Vasilev Veaceslav1Bobu Ion1Moldovanu Mihai1Paladi Elena1Chesov Elena1Ghiluţă Oxana1Certan-Bejan Rodica1Guțuleac Radu1Bejenari Ludmila1Patrașcu Alina1Salimov Corina1Zastavneţchi Gheorghe1Harea Alina1Popescu Irina-Anca1Harea Adrian1
Mişina Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
Mendeley profile
ORCiD
Publons
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 102. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 90.
Publicații indexate în SCOPUS - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 52
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 16
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 26
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 16
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 33
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 41

2023 - 1

Эндометриоидные кисты поджелудочной железы
Шор Элина12 , Мишина Анна3 , Щербатюк-Кондур Корина1 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Центр матери и ребенка
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a. 2023. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–69-7.
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 19

Adenomioza chistică intrauterină
Mişina Ana , Petrovici Virgil
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilio-pancreatic transpapillary endoscopic interventions in pregnancy
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Suman Ala1 , Mishina Anna2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chist epidermoid hemoragic a labiei mici
Mişina Ana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza ombilicală
Mişina Ana1 , Zaharia Sergiu2 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Gheorghiţa Vadim3 , Mişin Igor23
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Journal of Surgery
Nr. 2(18) / 2022 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza pancreatică
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Mişina Ana3 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(117) / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaging characteristics of postoperative scar endometriosis
Mishina Anna123 , Zaharia Sergiu123 , Mishin Igor123
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Institute of Mother and Child,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Euroinvent 2022 European Exhibition of Creativity and Innovation
Ediția a 14-a. 2022. Iași, România. ISSN Print: 2601-4564 Online: 2601-4572.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervențiile endoscopice bilio-pancreatice transpapilare în sarcină
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Istrate Viorel1 , Suman Ala1 , Mişina Ana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leiomiom al ligamentului rotund al uterului
Mişina Ana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leiomiom uterin la adolescentă
Mişina Ana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrarea dispozitivelor intrauterine în tractul urinar
Malcova Tatiana1 , Tănase Adrian1 , Mişina Ana2 , Şor Elina13 , Mişin Igor31
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphological characteristics of postoperative scar endometriosis
Mishina Anna123 , Zaharia Sergiu123 , Mishin Igor123 , Petrovich Virgil123
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Institute of Mother and Child,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Euroinvent 2022 European Exhibition of Creativity and Innovation
Ediția a 14-a. 2022. Iași, România. ISSN Print: 2601-4564 Online: 2601-4572.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul ogilvie în sarcină
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Mişina Ana3 , Mişin Igor21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsiune izolata a trompei uterine cauzată de chist paraovarian
Mişina Ana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varice vulvare
Mişina Ana1 , Casian Dumitru23 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Mişin Igor32
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volvulusul de sigmoid în sarcină
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Mişina Ana3 , Şor Elina21 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 3(84) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валидация композитного индекса King при перекрутах придатков матки у детей и подростков
Мишина Анна1 , Харя Патричия1 , Мишин Игорь2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вульвовагинальные доброкачественные мезенхимальные опухоли
Мишина Анна1 , Харя Патричия1 , Фуйор-Булхак Лилиана1 , Петрович Виржил1 , Мишин Игорь2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 35. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-6046126-33–7.
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Децидуоз аппендикса
Шор Элина12 , Щербатюк-Кондур Корина1 , Мишина Анна3 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Центр матери и ребенка
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы визуализации в диагностике эндометриоза послеоперационного рубца
Мишина Анна1 , Захария Сергей2 , Шор Элина23 , Мишин Игорь23
1 Центр матери и ребенка,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Радиология
Ediția 16. 2022. Московская область, г. Красногорск. ISBN 978-5-906484-67-3.
Disponibil online 12 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 204