IBN
Închide
Cuvinte-cheie (89): MTHFR (4), infertility (3), recurrent miscarriage (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 41. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Bărbat 46,XX, raport de caz clinic
1, 12, 1, 2, Boiciuc Kiril23, 13
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Medical „Repromed”,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(83) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

ART in Europe, 2014: Results generated from European registries by ESHRE
123, Moshin Veaceslav45
1 Institute of Reproductive Medicine and Gynecological Endocrinology ,
2 University Women’s Hospital of Basel,
3 ESHRE Central Office,
4 Mother and Child Institute,
5 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Human Reproduction
Nr. 9(33) / 2018 / ISSN 0268-1161
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polimorfism clinic și variații citogenetice în infertilitatea masculină cauzată de sindromulKlinefelter.
1, 12, 1, 12, Barbova Natalia21, 2, 2, 2, 1, 3, 12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Spitalul Clinic Municipal nr. 1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Hiperhomociesteinemia ca factor potențial de risc pentru patologia obstetricală: sinteză de literatură
1, 12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Medical „Repromed”
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Homocisteina şi polimorfismele genei mthfr la femeile cu avort spontan recurrent
12, 2, 1, 2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Medical „Repromed”
Arta Medica
Nr. 1(62) / 2017 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 15 September, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicaţiile homocisteinei, vitaminelor grupului B şi polimorfismul MTHFR C677T în avortul spontan recurrent
12, 21, 12, 21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Medical „Repromed”
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(74) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 14 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polimorfismele genetice MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTRR A66G şi MTR A2756G la femeile cu avort spontan recurrent
12, 21, 12, 21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Medical „Repromed”
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(74) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 14 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Strategii terapeutice în sindromul de detresă respiratorie prin deficit de surfactant la prematuri
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(74) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 14 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Fertilizarea in vitro şi riscul apariţiei cancerului ginecologic
12
1 Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(28-1) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 1 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de screening genetic prenatal. Testele dublu, triplu şi cvadruplu
, , , , , Bologan Ion
Centrul Medical „Repromed”
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(69) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Metode de diagnostic prenatal: QF-PCR, CARIOTIPUL, FISH, NIFTY
, , , ,
Centrul Medical „Repromed”
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(68) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Hiperhomocisteinemia şi patologia reproductive
, , , ,
Centrul Medical „Repromed”
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(61) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trombofilia ereditară şi patologia reproductive
, , , ,
Centrul Medical „Repromed”
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(61) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Aspecte etice ale reproducerii umane asistate medical
,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(57) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detectarea prenatală a anomaliilor congenitale prin metode invazive în Republica Moldova, riscuri şi beneficii
, ,
Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(57) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HLA complex and reproductive pathology
, , ,
Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
Curierul Medical
Nr. 3(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidenţa complicaţiilor în sarcina obţinută prin metoda fiv la gravidele peste 35 ani
,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 12 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predictive role of cytokines level in the amniotic fluid and maternal blood in the possible development of gestational hypertension
1, 2, Moshin Veaceslav1, 2
1 Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 4(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 6

Aplicarea metodelor invazive în diagnosticul prenatal: retrospectiva rezultatelor pe anii 2009-2011
, , ,
Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte etice ale reproducerii umane asistate medical
,
Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
Buletin de Perinatologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 42