IBN
Închide

400Publicaţii

3659Descărcări

143656Vizualizări

Ghidirim Gheorghe258Mişina Ana96Zastavnitchi Gheorghe78Vozian Marin59Rojnoveanu Gheorghe52Şor Elina48Gagauz Ion44Şcerbatiuc-Condur Corina42Cernat Mircea41Gheorghiţa Vadim32Guţu Eugen28Zaharia Sergiu26Istrate Viorel24Dolghii Andrei23Pleşco Elena22Crăciun Ion20Gurghiş Radu19Ghidirim Nicolae17Antoci Lilian16Bunic Gheorghe16Petrovici Virgil13Danci Alexandru13Madan Diana13Harea Patricia12Ciobanu Gheorghe10Suman Ala10Borovic Eduard9Ignatenco Sergiu9Bodrug Nicolae9Malcova Tatiana9Ţîbîrnă Constantin8Iacovleva Iraida8Tănase Adrian8Vasiliev Andrei8Suman Serghei8Chemencedji Inga7Mastak Dumitru7Godoroja Vitalie7Gladun Eugen6Condratchi E.6Ţînţari Stanislav6Donscaia Anna5Mednicov Lorena5Guzun Sergiu5Fuior-Bulhac Liliana5Vasiliev Veaceslav5Corobcean Nadejda5Cernat Victor4Rusu Serghei4Cazacu Dumitru4Gherasim Mihaela4Casian Dumitru3Catrinici Victor3Russu Sergiu3Lupaşcu Aliona3Petrovici Valeriu3Berliba Sergiu2Calistru Anatol2Moraru Viorel2Anghelici Gheorghe2Cernîi Anatolie2Eţco Ludmila2Ţîple Ilie2Zastavniţchii Mariana2Cuţitari Irina2Tugui Natalia2Canariov M.2Ionesii P.2Chifa Daniela2Moraru Vladimir2Şapovalov Igor2Smolniţchi Roman2Brînza Mariana2Spataru Vasile2Gladun Vladislav2Chisacova Marina2Vovc Liviu2Cucuta Boris2Fuior Liliana2Pochin Adriana2Zastavneţchi Gheorghe2Matiuța Alina2Sidorenco Alina2Antoci Iu.2Gladun Nicolae1Gudumac Valentin1Andon Liviu1Bernaz Emelian1Kusturov Vladimir1Musteaţă Vasile1Oprea Valentin1Pavliuc Galina1Revencu Sergiu1Belev Nicodim1Corcimaru Ion1Şandru Serghei1Ciobanu Natalia1Panici Ion1Gafton Victor1Brânză Maria1Gladun Sergiu1Gladun Elena1Ghidirim Victoria1Melnic Tamara1Uncuţa Andrei1Guzun Vasile1Iusco Teofil1Cobîleţchi Sergiu1Baltaga Ruslan1Vozian Ion1Rusu Valentina1Balica Ion1Spânu Virginia1Capcelea E.1Cârciumaru Petru1Anestiadi Vasile1Autor Nou1Costantinică Olga1Muravca Alexei1Chirov Igor1Coltuc Oleg1Zaharia Serghei1Ciobanu Mihai1Verebcean Marina1Vasilev Veaceslav1Bacalim Lilia1Brînză Marcela1Ungureanu Sergiu1Ghimpu Victoria1Cazacu Simion1Şchiopu Victor1Frunza Gh.1Suman Lidia1Popa Catalin1Popa Cristina1Nicuta Cristian1Craciun Victoria1Iscenco Anna1
Arta Medica 87Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale82Chirurgia (București, Romania)36Journal of Surgery16Buletin de Perinatologie15Archives of the Balkan Medical Union Supliment13Альманах института хирургии имени А.В.Вишневского9Медицинский вестник Юга России8Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases5Romanian Journal of Gastroenterology4European Journal of Trauma and Emergency Surgery4Доказательная гастроэнтерология3Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 2Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova2Клінічна анатомія та оперативна хірургія2Новости хирургии2Zentralblatt für Chirurgie2Vestnik Khirurgii Imeni I.I.Grekova2Chirurgische Gastroenterologie2Эндоскопическая хирургия2Surgery, Gastroenterology and Oncology2World Journal of Surgery2Hepato-Gastroenterology2Terapevticheskii Arkhiv2Евразийский Онкологический Журнал2Лучевая диагностика и терапия2Gastroenterological Endoscopy2Intellectus1Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”1Viszeralmedizin: Gastrointestinal Medicine and Surgery1Case Reports in Surgery1Journal of Gastrointestinal Cancer1Annali italiani di chirurgia1Polski Przeglad Chirurgiczny1Current health sciences journal1Diseases of the Esophagus 1Journal of Gastrointestinal Surgery1International surgery1Surgery Today1Khirurgiia1Klinichna khirurhiia1Акушерство и гинекология1European Surgery 1Endoscopy1Грудная и сердечно - сосудистая хирургия1Ginecologia.ro1Hepatology International1Romanian Journal of Morphology and Embryology1Злокачественные опухоли1Колопроктология1Инфекции в хирургии1Украiнский журнал молоiнвазивноi та ендоскопичноi хiрургii1
Mişin Igor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
Mendeley profile
Microsoft Academic
ORCiD
Scopus Author ID
eLibrary

Articole în reviste din RM - 190. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 202.
Publicații indexate în SCOPUS - 74.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 56
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 75
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 29
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 30
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 74
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 73
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 55

2023 - 1

Эндометриоидные кисты поджелудочной железы
Шор Элина12 , Мишина Анна3 , Щербатюк-Кондур Корина1 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт неотложной медицинской помощи IMSP,
3 Центр матери и ребенка
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a. 2023. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–69-7.
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 20

Endometrioza ombilicală
Mişina Ana1 , Zaharia Sergiu2 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Gheorghiţa Vadim3 , Mişin Igor23
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Journal of Surgery
Nr. 2(18) / 2022 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza pancreatică
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Mişina Ana3 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(117) / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaging characteristics of postoperative scar endometriosis
Mishina Anna123 , Zaharia Sergiu123 , Mishin Igor123
1 Emergency Medicine Institute,
2 Institute of Mother and Child,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Euroinvent 2022 European Exhibition of Creativity and Innovation
Ediția a 14-a. 2022. Iași, România. ISSN Print: 2601-4564 Online: 2601-4572.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leziunea de splină indusă de colonoscopie
Ghidirim Gheorghe , Şcerbatiuc-Condur Corina , Istrate Viorel , Mişin Igor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Journal of Surgery
Nr. 1(18) / 2022 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markerii inflamatori în managementul patologiei acute chirurgicale la gravide
Ghidirim Gheorghe1 , Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Suman Ala12 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(117) / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrarea dispozitivelor intrauterine în tractul urinar
Malcova Tatiana1 , Tănase Adrian1 , Mişina Ana2 , Şor Elina13 , Mişin Igor31
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphological characteristics of postoperative scar endometriosis
Mishina Anna123 , Zaharia Sergiu123 , Mishin Igor123 , Petrovich Virgil123
1 Emergency Medicine Institute,
2 Institute of Mother and Child,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Euroinvent 2022 European Exhibition of Creativity and Innovation
Ediția a 14-a. 2022. Iași, România. ISSN Print: 2601-4564 Online: 2601-4572.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul ogilvie în sarcină
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Mişina Ana3 , Mişin Igor21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile gastrointestinale stromale ale duodenului
Cernat Mircea1 , Mişin Igor23 , Ghidirim Nicolae2 , Antoci Lilian1 , Godoroja Vitalie1 , Catrinici Victor1 , Şchiopu Victor2 , Mednicov Lorena1 , Gherasim Mihaela1 , Matiuța Alina2
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(117) / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varice vulvare
Mişina Ana1 , Casian Dumitru23 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Mişin Igor32
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volvulusul de sigmoid în sarcină
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Mişina Ana3 , Şor Elina21 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 3(84) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валидация композитного индекса King при перекрутах придатков матки у детей и подростков
Мишина Анна1 , Харя Патричия1 , Мишин Игорь2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вульвовагинальные доброкачественные мезенхимальные опухоли
Мишина Анна1 , Харя Патричия1 , Фуйор-Булхак Лилиана1 , Петрович Виржил1 , Мишин Игорь2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 35. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-6046126-33–7.
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гастроинтестинальные стромальные опухоли двенадцатиперстной кишки
Чернат Мирча123 , Анточ Лилиан123 , Чернат Виктор123 , Мишин Игорь123
1 ПМСУ Институт Онкологии Молдовы,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
3 Институт неотложной медицинской помощи IMSP
Евразийский Онкологический Журнал
Nr. 2(10) / 2022 / ISSN 2309-7485 / ISSNe 2414-2360
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Децидуоз аппендикса
Шор Элина12 , Щербатюк-Кондур Корина1 , Мишина Анна3 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт неотложной медицинской помощи IMSP,
3 Центр матери и ребенка
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значение воспалительных маркеров в диагностике острого аппендицита у беременных
Суман Алла1 , Мишин Игорь12 , Щербатюк-Кондур Корина12 , Суман Сергей2
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт неотложной медицинской помощи IMSP
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интрамуральный пневматоз кишечника при острой мезентериальной ишемии
Крэчун Ион1 , Шор Элина2 , Крэчун Виктория2 , Мишин Игорь1
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт неотложной медицинской помощи IMSP
Лучевая диагностика и терапия
Nr. 1S(13) / 2022 / ISSN 2079-5343
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лучевая диагностика желчнокаменной кишечной непроходимости
Щербатюк-Кондур Корина , Шор Элина , Мишин Игорь
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Лучевая диагностика и терапия
Nr. 1S(13) / 2022 / ISSN 2079-5343
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы визуализации в диагностике эндометриоза послеоперационного рубца
Мишина Анна1 , Захария Сергей2 , Шор Элина23 , Мишин Игорь23
1 Центр матери и ребенка,
2 Институт неотложной медицинской помощи IMSP,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Радиология
Ediția 16. 2022. Московская область, г. Красногорск. ISBN 978-5-906484-67-3.
Disponibil online 12 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 400