IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Fondatori
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-22 16:58
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)33
  2020  (2 din 4)55
  2019  (2 din 4)52
  2018  (2 din 4)45
  2017  (2 din 4)46
  2016  (1 din 4)16
  2015  (1 din 4)18
  2014  (1 din 4)23
  2012  (1 din 4)25
  2011  (2 din 4)33
  2010  (2 din 4)33
  2008  (1 din 4)19
  2007  (3 din 4)109
  2006  (2 din 4)50
imagine

pISSN: 1857-1476
Magazin bibliologic

Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole557184312283625244
Volume23211781491
Total5802054904327

Vizualizări   722Descărcări   45

Conţinutul numărului de revistă

Un Preot al templului Cărţii 4-5

CZU: 023(478)

Ungureanu Ion
Luminoasă amintire 6-6

CZU: 023(478)

Ciocanu Ion
Prinţul cărţilor 5-6

CZU: 023(478)

Beşleagă Vladimir
Digitalizarea patrimoniului scris – o prioritate națională 7-8

CZU: 027.54(478)

Pintilei Elena
Cartea basarabeană în colecțiile Bibliotecii Academiei Duhovnicești din Sankt Petersburg (sec. XIX-înc. sec. XX) 9-16

CZU: 026

Danilov Maria
Tipărituri româneşti din bibliotecile mănăstirilor athonite Sf. Pavel şi Pantocrator (sec. XVII-XX) 17-26

CZU: 026.072

Mischevca Vladimir
Tipărituri din vremea exarhului Gavriil (1815 – 1821) păstrate în biblioteci din România 27-46

CZU: 002

Chiaburu Elena
Cărți vechi din biblioteca Mănăstirii Saharna 47-54

CZU: 026.072

Cereteu Igor
Contribuția Tatianei Gălușcă la promovarea folclorului basarabean : din arhivele străine 55-64

CZU: 398(478)(092)

Caterev Cristina
O raritate bibliografică: Bucoavna imprimată la Chi¬şinău (1815), în Biblioteca Mănăstirii Dragomirna 65-74

CZU: 015

Mitric Olimpia
Tradiţii de valorificare a moştenirii culturale scrise la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 75-78

CZU: 027.54(478)

Vasilica Victoria
Salvgardarea patrimoniului cultural imaterial - noi paradigme 79-84

CZU: 008(478)

Niţă-Cocieru Mariana
Codicele muzicale provenind de la Mănăstirea Put¬na : localizare, autori, aspecte genuistice și stilistice, particularități semio¬grafice 85-94

CZU: 091.14:783.03

Galaicu Violina
Patrimoniul documentar al Moldovei istorice. Arealul geografic și filierele de înstrăinare 95-99

CZU: 091:008(478)

Cosovan Veronica
CENL Strategic Plan 2015-2018 100-106

CZU: 027.54(4)(063)

Centrul de Statistică, Cercetare și Dezvoltare, BNRM: strategii 107-111

CZU: 02

Osoianu Vera
Bilanțurile Festivalului Național al Cărții și Lecturii 2015 și cartea ca agent al schimbării 112-114

CZU: 02

Osoianu Vera
Vladimir Okușko... ctitorul ce-a rămas neîntrecut în istoria noastră 115-124

CZU: 75.071.1(478)(092)

Colesnic Iurie