IBN
Închide
Caterev Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 1

The dynamic structure of the library terms in romanian language
Caterev Cristina
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology, MSU
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 33 / 2023 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 3 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Din istoria terminologiei biblioteconomice
Caterev Cristina
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The structure of the single-member and multiple-member terms in the field of the Romanian library science
Caterev Cristina
National Library of the Republic of Moldova
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 7-a, Lang. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 11 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Different Abbreviations formed by Years in the Information Science Vocabulary
Caterev Cristina
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Formarea termenilor în domeniul biblioteconomic prin metaforizare
Caterev Cristina
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 5 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa englezismelor în cadrul terminologiei biblioteconomice româneşti
Caterev Cristina
Institutul de Filologie al AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termenii biblioteconomici moderni: delimitări structural
Caterev Cristina
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Formarea termenilor în domeniul biblioteconomic prin intermediul metaforei conceptuale
Caterev Cristina
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia biblioteconomică: abordări metodologice
Caterev Cristina
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of common abbreviations in the information science vocabulary
Caterev Cristina
Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Fenomenul derivării lexico-gramaticale în terminologia biblioteconomică românească
Caterev Cristina
Institutul de Filologie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Contribuția Tatianei Gălușcă la promovarea folclorului basarabean : din arhivele străine
Caterev Cristina
Institutul de Filologie al AŞM
Magazin bibliologic
Nr. 1-4 / 2015 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 18 July, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Metafora conceptuală în limbajul zilnic
Caterev Cristina12
1 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
2 Institutul de Filologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3, T. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-52. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei la 85 de ani
Caterev Cristina
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
BiblioScientia
Nr. 10 / 2013 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 6 March, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-1208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”: digitizare – instruire – căutare
Caterev Cristina , Marian Tamara , Popescul Maria
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
BiblioScientia
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 18 January, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Central Scientific Library „Andrei Lupan” on new modern social media
Caterev Cristina , Tcacenco Valentina
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
BiblioScientia
Nr. 10 / 2013 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 7 March, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-1413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16