IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Fondatori
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)75
  2020  (2 din 4)55
  2019  (2 din 4)52
  2018  (2 din 4)45
  2017  (2 din 4)46
  2016  (1 din 4)16
  2015  (1 din 4)18
  2014  (1 din 4)23
  2012  (1 din 4)25
  2011  (2 din 4)33
  2010  (2 din 4)33
  2008  (1 din 4)19
  2007  (3 din 4)109
  2006  (2 din 4)50
imagine

pISSN: 1857-1476
Magazin bibliologic

Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole599196476298929485
Volume24224511525
Total6232189274514

Vizualizări   895Descărcări   174

Conţinutul numărului de revistă

În slujba valorificării bibliotecii și profesiei: Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării la 70 de ani de la fondare

4-8

CZU: 027.54:021.6(478)

Osoianu Vera , Corghenci Ludmila , Drăgănel Angela

Valorificarea patrimoniului cultural documentar prin proiecte de digitizare

9-13

CZU: 027.54(478):[002:004]+061.68:09

Silivestru (Lupuşor) Diana

Proiectele culturale: oportunitate pentru implementarea politicilor de prezervare

14-21

CZU: 025.7/.9+027.54(478):025.7/.9

Cosovan Veronica

Particularitățile personalului de specialitate din cadrul bibliotecii naționale a Republicii Moldova

22-28

CZU: 027.54(478):023.5+005.95/.96

Cara Lilia

Sistemul Național de Biblioteci prin prisma indicatorilor statistici ai anului 2018

29-35

CZU: 021.000.311.3(478)

Corghenci Ludmila , Popa Victoria

Rețeaua bibliotecilor agricole din Republica Moldova (1990-2015): repere istorice, evoluție și reflecțiuni

36-58

CZU: [026:63](478)(091)

Costin Liudmila

Colaborarea bibliotecilor agricole în vederea prestării serviciilor de împrumut interbibliotecar international

59-63

CZU: [027.7:63]:021.85(100)

Madan Ecaterina , Rurac Ana , Cozearscaia Svetlana

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”, Bălți – de la paradigmele schimbării la calitatea implementării

64-70

CZU: 027.4:[021.4:37]

Ouș Ludmila

Bibliotecile din raionul Leova în anul 2018: analize și rezultate

71-74

CZU: 027.52(478-22)

Nașco Valentina

Grigore Filip-Lupu... și axioma existenței

75-89

CZU: 94(478)”19”(92)

Colesnic Iurie

Standardizarea în Biblioteconomie. Importanța cunoașterii și aplicării standardelor profesionale în bibliotecile din Republica Moldova: studiu aplicativ

90-100

CZU: 02:006.42(478)

Cebotari Margareta

Методы сохранности электронных информационных ресурсов в научной библиотеке

101-112

CZU: 027.7(478):004.6

Афатин Игорь

DOI - legătură persistentă către un obiect digital în rețeaua Internet

113-117

CZU: 004.78:025.4.036

Staver Mihaela

Gândirea pozitivă. De ce nu și alegerea bibliotecarilor?

118-121

CZU: 159.9:02-051

Vlasova Alla

Studii la masterat: provocări și oportunități

122-124

CZU: 821.135.1-83:378.1

Povestca Lilia

Dacă vrei să obții cheia succesului, pierde-te prin labirintul cărților și soarbe din nectarul cunoștințelor

125-126

CZU: 821.135.1-4:02

Grițco Natalia

Conferințele zonale – modalități de promovare,comunicare și formare a bibliotecarilor

127-130

CZU: 061.3:021(478)

Corghenci Ludmila , Povestca Lilia

Imaginea și promovarea bibliotecii în societatea contemporană

131-131
Darii Tatiana

Modernizarea bibliotecii – factor de sporire a imaginii în comunitate

132-133
Calcatinge Ina

Prin serviciile moderne bibliotecile transformă comunitățile

133-134
Gontea Lidia

Din proiecte învăț, descoper, creez și implementez în beneficiul comunității

136-136
Mîtcu Maria

O lume mai bună prin realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030 în Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu” din Strășeni

135-136
Grițco Natalia

Serviciul „Sunt eco, am Portofoliu Digital”

137-137
Oxente Vera

Bibliotecarul în calitatea sa de consumator, educator și creator de produse media

138-140

CZU: 023.5:659.3

Silivestru (Lupuşor) Diana

Популяризация литературы по искусству пользователям-подросткам и мероприятия эстетической направленности в детской библиотеке г. Чадыр-Лунга

141-147

CZU: 027.625:37.036

Баханова Мария

O redescoperire a Accesului Deschis

148-149

CZU: 028.8:001.001.8

Corghenci Ludmila