IBN
    

    
  


    
Închide
Accesări: 102 Vizitatori unici: 97

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(55) pentru cuvîntul-cheie "globalizare"

Direcțiile de concentrare economică și comerciale a Republicii Moldova  prin implementarea politicilor de dezvoltare regională

Coreţchi Boris, Gherman Olimpiu, Roman Evgheni
Administrarea Publică
Nr. 1-2(54) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul internaţional – evoluţie in condiţiile de piaţă
Gribincea Alexandru, Sava Elena, Bîrca Iulita
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente pentru strategia României de construire a economiei bazată pe cunoştinţe
Burtea-Pană Elena
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în contextual globalizării economice a ţărilor în tranziţie
Stratan Alexandru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marea Neagră, zonă a cooperării economice
Moisescu PetreGheorghe
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armonizarea contabilităţii în corelaţie cu liberalizarea pieţelor financiare: unele implicaţii pentru economia Republicii Moldova
Ghedrovici Olesea
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte actuale ale multilingvismului în contextul lingvistic European

Negrescu-Babuş Inna
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. IV / 2003 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Festivalul Internaţional Zilele Muzicii Noi:  istoricul fenomenului (1991–2016)

Barbas Valeria
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni interculturale în creaţia compozitorului Laurenţiu Gondiu
Barbas Valeria
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les problèmes du théâtre contemporain
Han Jean-Pierre
Arta
Nr. 2(AAV) / 2014 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

imactul investitiilor asupra creșterii economice

Gujuman Lucia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(8) / 2006 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul globalizării asupra managementului întreprinderii

Gangan Silvia, Mironiuc Aurica
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(8) / 2006 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul spălării banilor – ameninţare la adresa securităţii financiare a sistemului bancar în condiţiile globalizării proceselor economice

Mărgineanu Dina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(6) / 2006 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicele dezvoltării TIC - indicator unic al analizei nivelului dezvoltării TIC în țările din întreaga lume

Gujuman Lucia, Sava Lilia, Autor Nou
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(8) / 2006 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul relaţiilor economice internaţionale asupra integrării economice europene

Ţâu Nicolae
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(3) / 2005 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii competitivității naționale

Costache Cristian Ioan
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(1) / 2005 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța comerțului electronic in procesul globalizării ramurii de telecomunicații și a economiei naționale

Gujuman Lucia, Sava Lilia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(4) / 2005 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resursele naturale folosite în promovarea dezvoltării

Mammadzada Laman
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(1) / 2005 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea capacității lingvistice și sociale de comunicare – condiție primordială în formarea personalității
Balţatu Ludmila
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe de globalizare şi regionalizare

Diavor Mircea
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 2 / 2016 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 55