IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(111) pentru cuvîntul-cheie "globalizare"

Asigurarea condițiilor pedagogice de educație a elevilor în mediul școlar intercultural

Zubenschi Ecaterina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mеcanisme şi practici privind promovarea imaginii statului realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova

Ţâu Nicolae
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul globalizării asupra mediului actual de securitate

Richicinschi Iurie
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea turismului sub impactul globalizării

Nabolsi Airin1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicare interculturală în mediul universitar: blocaje și soluții

Spînu Stela
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direcțiile de concentrare economică și comerciale a Republicii Moldova  prin implementarea politicilor de dezvoltare regională

Coreţchi Boris1, Gherman Olimpiu2, Roman Evgheni1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte actuale ale multilingvismului în contextul lingvistic European

Negrescu-Babuş Inna
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția a 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul internaţional – evoluţie in condiţiile de piaţă
Gribincea Alexandru1, Sava Elena2, Bîrca Iulita3
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Necunoscută, Moldova,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente pentru strategia României de construire a economiei bazată pe cunoştinţe
Burtea-Pană Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în contextual globalizării economice a ţărilor în tranziţie
Stratan Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marea Neagră, zonă a cooperării economice
Moisescu PetreGheorghe
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 16 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corupţia cu orientare spre globalizare

Lungu Iana, Şargu Lilia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Integrarea economică Europeană
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3147-1-8.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armonizarea contabilităţii în corelaţie cu liberalizarea pieţelor financiare: unele implicaţii pentru economia Republicii Moldova
Ghedrovici Olesea
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta populară în expresie cinematografică

Olărescu Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenologia muzicii contemporane academice în contextul globalizării. Perspective de cercetare

Barbas Valeria
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Festivalul Internaţional Zilele Muzicii Noi:  istoricul fenomenului (1991–2016)

Barbas Valeria
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni interculturale în creaţia compozitorului Laurenţiu Gondiu
Barbas Valeria
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les problèmes du théâtre contemporain
Han Jean-Pierre12
1 Revista „Frictions”,
2 Revista „Lettres Françaises”
Arta
Nr. 2(AAV) / 2014 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 31 January, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme geopolitice ale statului-naţiune în era globalizării

Turcanu Alina
Universitatea din Petroşani
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamica convergenței pieței muncii din R.Moldova

Lazari Silvia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 111