IBN
Închide
Hămuraru Maria
Cuvinte-cheie (111): consumer (5), marketing (4), marketing (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Abordări teoretico-metodologice privind comportamentul consumatorului prin prisma procesului decizional
Hămuraru Maria, Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(142) / 2021 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretico-metodologice privind aplicarea metodei studiului bazat pe proiect (PBL) ca oportunitate de dezvoltare a competențelor profesionale în cadrul disciplinelor economice
Hămuraru Maria, Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(142) / 2021 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Abordări metodologice privind consumerismul în comportamentul consumatorului modern
Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza modelelor de comportament al consumatorilor de produse inovative
Buzdugan Adriana, Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armonizarea reglementărilor normative în contextul dezvoltării industriei turismului
Ciobanu Victor1, Hămuraru Maria2
1 Ministerul Economiei si Infrastructurii al RM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing
Hămuraru Maria, Zaharco Viorelia
Universitatea de Stat din Moldova
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul economiei circulare: abordări teoretice și practice
Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Benchmarking-ul ofertelor educaționale în domeniul turismului la nivel european
Buzdugan Adriana, Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing
Hămuraru Maria, Zaharco Viorelia
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența reclamei asupra comportamentului consumatorului
Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Tendințele comportamentului consumatorului în noua economie
Hămuraru Maria, Buzdugan Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-99. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Impactul sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) asupra Pib-ului în Republica Moldova
Hămuraru Maria, Gavrilaș Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii informaţionale de comunicare: concepte şi rezultate
Hămuraru Maria, Gavrilaș Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Calitatea cursurilor electronice: criterii de evaluare
Şevciuc Maia, Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 3 August, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea electronică - necesitate obiectivă în învăţămîntul universitar
Hămuraru Maria, Croitor Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii informaționale moderne în învățământul la distanță
Hămuraru Maria, Croitor Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universitatea de Stat din Moldova vectorii competitivităţii întreprinderii în noua economie
Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secțiunile 4-6. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Accesul la finanţe – constrângere la creșterea economică în Republica Moldova
Chistruga Marcel1, Hămuraru Maria2
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea calităţii în învăţământul superior la Universitatea din Aveiro
Hămuraru Maria, Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stagiile de practică pedagogică: experienţe europene (Universitatea Aveiro, Portugalia)
Rotaru Liliana, Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-25. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25