IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "Selenium"

Analiza comparativă a influenţei unor remedii ale zincului şi seleniului asupra anumitor indici morfologici ai ouălor de găină

Ţurcanu Ştefan1, Gulea Aurelian2, Bârcă Maria2, Didilica Ina1
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele observaţii privind efectele suplimentării hranei cu seleniu şi, respectiv L-Carnitină, la puicuţe

Curcă Dumitru1, Răduţă A.1, Pantă L.2
Medicină veterinară
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 24 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сlinical efficiency of sodium selenite in treatment of tuberculosis patients with autoimmune thyroiditis.

Matveeva Svetlana, Şevcenko Olga
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificarea compoziției biochimice a spirulinei ca răspuns la acumularea seleniului în biomasă.

Djur (Maxacova) Svetlana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selenium uptake and assessment of the biochemical changes in Arthrospira (Spirulina) platensis biomass during the synthesis of selenium nanoparticles

Zinicovscaia Inga12, Chiriac Tatiana1, Cepoi Liliana1, Rudi Ludmila12, Culicov Otilia Ana12, Frontaseva Marina1, Rudic Valeriu1
1 National Institute for Research and Development in Electrical Engineering ICPE-CA, Bucharest,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Canadian Journal of Microbiology
Nr. 1(63) / 2017 / ISSN 0008-4166 /ISSNe 1480-3275
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biochemical Changes in Nostoc linckia Associated with Selenium Nanoparticles Biosynthesis

Zinicovscaia Inga123, Rudi Ludmila4, Valuţă Ana4, Cepoi Liliana4, Vergel Konstantin1, Frontaseva Marina1, Safonov Alexey5, Wells Markus6, Grozdov Dmitrii7
2 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
5 A.N.Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Science,
7 Vernadsky institute of geochemistry and analytical chemistry RAS, Moscow
Ecological Chemistry and Engineering S
Nr. 4(23) / 2016 / ISSN - /ISSNe 1898-6196
Disponibil online 6 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инструментальные средства тестирования безопасности приложений

Storoj Oxana
Молдавская экономическая академия
Securitatea informaţională
Ediția 12. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-75-788-1.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Содержание селена в почвах в зависимости от их гранулометрического состава

Capitalciuc Marina1, Golubkina Nadezhda2, Capitaliciuc I.1
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-4494-1-0.
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nanoscale electronic inhomogeneity in FeSe0.4Te0.6 revealed through unsupervised machine learning

Wahl Peter1, Singh Udai Raj2, Ţurcan Vladimir34, Loidl Alois3
3 University of Augsburg,
Physical Review B
Nr. 5(101) / 2020 / ISSN - /ISSNe 0163-1829
Disponibil online 20 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selenium in soils of the Danube Delta north-western part

Lăcătușu Radu1, Stanciu-Burileanu Mihaela-Monica2, Râşnoveanu Ion2, Lăcătușu Anca-Rovena2, Rizea Nineta2, Vrânceanu A.2, Lazăr Rodica2
1 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
2 National Research and Development Institute for Soil Science, Agro-chemistry and Environment Bucharest
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influiența preparatului E-SELEN asupra statusului antioxidant la vaci în perioada de tranziție și lactație timpurie

Vlasiuc Ion, Cociu Valeriu, Bălănescu Savelie, Popovici Mihail, Buza Victoria
Functional Ecology of Animals
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Действие селенсодержащего препарата на гистологическую структуру щитовидной железы перепелов

Fedotov Dmitrii1, Kuchinskii Mihail2
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Селен в Молдавии

Capitalciuc Marina1, Golubkina Nadezhda2, Capitaliciuc I.1
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction
Vol.1. 2020. Tiraspol. ISBN 978-9975-150-59-0.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Значение селена и цинка в предупреждении и лечении некоторых заболеваний. Обзор

Jovanovic L.1, Ermakov V.2
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction
Vol.1. 2020. Tiraspol. ISBN 978-9975-150-59-0.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cianobacteria spirulina platensis — matrice pentru producerea compuşilor organici selenocomponenţi
Rudic Valeriu, Djur (Maxacova) Svetlana, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Rudi Ludmila, Şova Sergiu
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedeu de obţinere a Se-exopolizaharidelor produse de cianobacteria Spirulina platensis

Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Pisova Maria, Reva Veaceslav
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(106) / 2017 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selenium and other elements accumulation by higher fungi in ecosystems of the Dniester river valley
Kapitalchuk Ivan1, Golubkina Nadezhda2, Sheshnitsan Sergey1, Kapitalchuk Marina1, Grishina Tatiana1
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 All-Russian Research Institute of Vegetable Breeding and Seed Production
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 September, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optimization of breeding of predatory green lacewings in artificial biotechnology system - the way to rational nature management and conservation of biological resources

Moroz Mykola
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 26 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul suplimentării hranei cu zinc şi seleniu organic asupra răspunsului imun umoral la vacile de lapte
Curcă Dumitru, Lionide A., Samarineanu M.
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19