IBN
Închide
Verlan Victor
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Coordination complex [Eu(μ2-OC2H5)(btfa)(NO3) (phen)]2·phen with high luminescent efficiency
Iovu Mihail1 , Verlan Victor1 , Culeac Ion1 , Bordian Olga1 , Zubareva Vera2 , Bulhak Ion2 , Enachescu Marius3 , Siminel Nikita1 , Siminel Anatolii1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 University Politehnica of Bucharest
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1(20) / 2021 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photoluminescence Properties of Eu(TTA)3(Ph3PO)2
Bordian Olga1 , Verlan Victor1 , Iovu Mihail1 , Culeac Ion1 , Zubareva Vera2 , Enachescu Marius3 , Siminel Anatolii1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 University Politehnica of Bucharest
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Luminescence properties of a novel Eu3+ dinuclear coordination compound
Verlan Victor1 , Culeac Ion1 , Bordian Olga1 , Zubareva Vera2 , Bulhak Ion2 , Iovu Mihail1 , Enachescu Marius3 , Siminel Nikita1 , Nedelea Vitalie1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 University Politehnica of Bucharest
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managing the luminescence efficiency of the organic compounds of europium(III) through preparation technology
Bordian Olga1 , Verlan Victor1 , Culeac Ion1 , Bulhak Ion2 , Zubareva Vera2
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Volume 11718. 2020. Bellingham, USA. ISSN 0277786X.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surface plasmon resonance in As2se3 planar waveguides for the IR spectral region
Popescu Aurelian1 , Savastru Dan1 , Başchir Laurenţiu V.1 , Verlan Victor2 , Bordian Olga2 , Stafe Mihai3 , Puşcaş Niculae Tiberiu N.3
1 National Institute for Optoelectronics INOE2000, Magurele,
2 Institute of Applied Physics,
3 University Politehnica of Bucharest
Chalcogenide Letters
Nr. 3(17) / 2020 / ISSN 1584-8663
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Optical hysteresis in SPR structures with amorphous As2S3 film under low-power laser irradiation
Stafe Mihai1 , Popescu Aurelian2 , Savastru Dan2 , Neguţu Constantin1 , Vasile Georgiana1 , Mihâilescu Mona1 , Ducariu Adrian 1 , Savu Valeriu2 , Tenciu Daniel2 , Miclos Sorin2 , Başchir Laurenţiu V.2 , Verlan Victor3 , Bordian Olga3 , Puşcaş Niculae Tiberiu N.1
1 University Politehnica of Bucharest,
2 Institute of Optoelectronics Bucarest-Magurele,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Journal of Physics D: Applied Physics
Nr. 12(51) / 2018 / ISSN 0022-3727 / ISSNe 1361-6463
Disponibil online 8 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photoluminescence of the Eu(TTA)3(Ph3PO)2 coordination compound: the spectroscopy, kinetic and efficiency
Bordian Olga1 , Verlan Victor1 , Culeac Ion1 , Iovu Mihail1 , Zubareva Vera2 , Malahov Ludmila3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PL properties of the coordination compound Eu(DBM)3(PH3PO)H2O
Verlan Victor1 , Bordian Olga1 , Culeac Ion1 , Iovu Mihail1 , Bulhak Ion2 , Zubarev Victor2
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 February, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Fiber Optic Speckle Interferometry for Intrusion Monitoring Systems
Culeac Ion1 , Borşciov Victor12 , Verlan Victor1 , Cojocaru Ion1 , Iovu Mihail1 , Ciornea Viorel1 , Buzdugan Artur2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Technical University of Moldova
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 23 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and luminescent properties of ligand-Europium(III) Coordination Compounds
Verlan Victor1 , Bordian Olga1 , Iovu Mihail1 , Culeac Ion1 , Zubareva Vera2 , Malahov Ludmila3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 25 October, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Characterization of the dissolution of functional organic compounds on europium base
Bordian Olga1 , Verlan Victor1 , Culeac Ion1 , Zubareva Vera2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Health Technology Management3rd International Conference
Editia 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characterization of the luminophore compounds based on Eu3+ ions coordinated with different ligands
Verlan Victor1 , Bordian Olga1 , Culeac Ion1 , Iovu Mihail1 , Zubareva Vera2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 5 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characterization the nanocomposites of coordination compounds of Eu3+ ions/PEPC by TGA, DSC, TEM AND SEM
Bordian Olga1 , Verlan Victor1 , Culeac Ion1 , Iovu Mihail1 , Brancoveanu O.2 , Balan Dan2 , Bojin Dionezie2 , Zubareva Vera3 , Enachescu Marius2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 University Politehnica of Bucharest,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Absorbția și luminescența nanocompozitului polimeric SBMA/Eu(TTA)3(Ph3PO)2
Bordian Olga , Verlan Victor , Culeac Ion , Zubarev Victor
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effective transfer of UV energy to red luminescence in the nanocomposites polymer/Eu coordination compounds
Verlan Victor1 , Iovu Mihail1 , Culeac Ion1 , Bordian Olga12 , Zubareva Vera2 , Nistor Iurie1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organic photovoltaic cells on SWCNT and P3OT base
Enachescu Marius1 , Verlan Victor2 , Bordian Olga2 , Iovu Mihail2
1 University Politehnica of Bucharest,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 21 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and optical characterization of Eu(TTA)3(Ph3PO)2
Bordian Olga1 , Verlan Victor1 , Culeac Ion1 , Zubareva Vera2 , Bojin Dionezie3 , Enachescu Marius3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 University Politehnica of Bucharest
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(14) / 2015 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 25 March, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Optical investigation of CdSe quantum dots dispersed in SBMA matrix
Bordian Olga12 , Mîrzac Alexandra13 , Verlan Victor2 , Culeac Ion12 , Zubareva Vera1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polymer nanocomposite based on styrene with butyl methacrylate and inorganic semiconductor CdsS
Iovu Mihail1 , Enachescu Marius2 , Culeac Ion1 , Verlan Victor1 , Robu Stephan V.3 , Bojin Dionezie2 , Nistor Iurie1 , Cojocaru Ion1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 University Politehnica of Bucharest,
3 State University of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 March, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparation and characterization of polymer/CdS nanostructured photoluminescent films
Iovu Mihail1 , Enachescu Marius2 , Culeac Ion1 , Verlan Victor1 , Robu Stephan V.3 , Bojin Dionezie2 , Nistor Iurie1 , Cojocaru Ion1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 University Politehnica of Bucharest,
3 State University of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29