IBN
Închide

35Publicaţii

65Descărcări

6030Vizualizări

Valuţă Ana Gheorghe
Cuvinte-cheie (38): Nostoc linckia (6), cianobacterii (2), nanoparticles (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 26. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Current Research and New Perspectives in Antifungal Drug Development
Oltu Iulian1, Cepoi Liliana2, Rudic Valeriu2, Rudi Ludmila2, Chiriac Tatiana2, Valuţă Ana2, Codreanu Svetlana2
1 Hospital of Dermatology and Communicable Diseases,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Advances in experimental medicine and biology
Nr. 1282 / 2020 / ISSN 0065-2598
Disponibil online 12 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Antioxidant activity of spirulina biomass at the action of some pegilated nanoparticles
Rudi Ludmila1, Cepoi Liliana1, Chiriac Tatiana1, Rotari Ion2, Plângău Dinu2, Valuţă Ana1, Carauş Vladimir2, Rudic Valeriu1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biosynthetic activity of Spirulina platensis (Nordst) GEITL CNMN CB-02 under the action of high concentrations of silver (Ag) and gold (Au) nanoparticles
Rudi Ludmila1, Chiriac Tatiana1, Cepoi Liliana1, Djur (Maxacova) Svetlana1, Rotari Ion1, Plîngău Ecaterina2, Tașca Ion2, Valuţă Ana1, Miscu Vera1, Dumbrăveanu Veronica1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 State University „Dimitrie Cantemir”
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metal complexes with different ligands in cultivation of cyanobacterium Nostoc linckia
Valuţă Ana, Codreanu Liviu, Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Codreanu Svetlana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Effect of silver nanoparticles (AgNPs) on spirulina platensis productivity and content of biologically active compounds
Rotari Ion12, Tașca Ion12, Chiriac Tatiana2, Rudic Ludmila2, Cepoi Liliana2, Carauş Vladimir12, Zinicovscaia Inga3, Iushin Nikita3, Valuţă Ana2, Djur (Maxacova) Svetlana2, Rudic Valeriu2
1 Necunoscută, Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
3 Institutul Unificat de Cercetări Nucleare
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modification of iron reducing power in spirulina biomass in response to induced stress
Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Codreanu Svetlana, Miscu Vera, Valuţă Ana, Dumbrăveanu Veronica, Rudic Valeriu, Ghelbet Viorica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivity and content of biologically active compounds during spirulina platensis cultivation in the presence of gold nanoparticles (AuNPs)
Cepoi Liliana1, Chiriac Tatiana1, Rotari Ion12, Rudi Ludmila1, Zinicovscaia Inga3, Iushin Nikita3, Valuţă Ana1, Miscu Vera1, Codreanu Svetlana1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Scoala Doctorala de Stiinte Biologice,
3 Institutul Unificat de Cercetări Nucleare
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The action of Zn(II) acetate on adaptive capacity of spirulina in response to changes in the light regime
Cepoi Liliana, Valuţă Ana, Doni Veronica, Spînu Crina, Dumbrăveanu Veronica, Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of compound Fe(III)-alanine on phycobilin synthesis in spirulina biomass under hypothermia
Rudi Ludmila1, Miscu Vera1, Valuţă Ana1, Chelmenciuc Viorica1, Elenciuc Daniela2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

β-carotene involving in free radicals annihilation in spirulina biomass cultivated under the oxidative stress conditions
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Codreanu Svetlana, Djur (Maxacova) Svetlana, Valuţă Ana, Iaţco Iulia, Chelmenciuc Viorica, Doni Veronica, Rotaru Mihaela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
β-carotene synthesis in spirulina biomass during the cultivation at illumination stress conditions
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Codreanu Svetlana, Iatsco Iulia, Sadovnic Daniela, Ghelbet Viorica, Valuţă Ana, Doni Veronica, Cioban Mihaela
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
β-carotene synthesis in spirulina platensis cultivated under the induced thermal stress conditions
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Codreanu Svetlana, Djur (Maxacova) Svetlana, Valuţă Ana, Sadovnic Daniela, Ghelbet Viorica, Chelmenciuc Viorica, Doni Veronica, Băţ Corina
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biochemical Changes in Nostoc linckia Associated with Selenium Nanoparticles Biosynthesis
Zinicovscaia Inga123, Rudi Ludmila4, Valuţă Ana4, Cepoi Liliana4, Vergel Konstantin1, Frontasyeva Marina1, Safonov Alexey5, Wells Markus6, Grozdov D.7
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering, (IFIN-HH),
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
5 A.N.Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Science,
6 Georgetown University,
7 Vernadsky institute of geochemistry and analytical chemistry RAS, Moscow
Ecological Chemistry and Engineering S
Nr. 4(23) / 2016 / ISSN - / ISSNe 1898-6196
Disponibil online 6 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sulfated polysaccharides as agents for free radicals annihilation in spirulina biomass cultivated under the induced illumination stress conditions
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Codreanu Svetlana, Djur (Maxacova) Svetlana, Valuţă Ana, Sadovnic Daniela, Ghelbet Viorica, Dumbrăveanu Veronica, Chelmenciuc Viorica, Doni Veronica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Antioxidant activity of ethanol extracts from Nostoc Linckia biomass
Rudi Ludmila, Valuţă Ana, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Codreanu Svetlana, Djur (Maxacova) Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Doni Veronica, Chelmenciuc Viorica
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biochemical changes in cyanobacteria during the synthesis of silver nanoparticles
Cepoi Liliana1, Rudi Ludmila1, Chiriac Tatiana1, Valuţă Ana1, Zinicovscaia Inga1, Duca Gheorghe2, Kirkesali E3, Frontasyeva Marina3, Culicov Otilia Ana3, Pavlov Sergey3, Bobrikov Ivan3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Joint Institute of Nuclear Research
Canadian Journal of Microbiology
Nr. 1(61) / 2015 / ISSN 0008-4166 / ISSNe 1480-3275
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phycobiliprotein accumulation in cyanobacterium Nostoc linckia and modification of antioxidant activity
Valuţă Ana1, Cepoi Liliana1, Rudi Ludmila1, Bulhak Ion2, Bourosh Pavlina3, Bologa Olga2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(22) / 2015 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using of new hybrid compounds with terpenoid and azaheterociclic skeleton to increase antioxidant activity of the Nostoc Linckia
Rudic Valeriu1, Aricu Aculina2, Kuchkova Kaleria2, Cepoi Liliana1, Rudi Ludmila1, Codreanu Svetlana1, Secara Elena2, Valuţă Ana1, Barba Alic2, Miscu Vera1, Vlad Pavel2, Chiriac Tatiana1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Chemistry
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 12

Activitatea antioxidantă a extractelor etanolice din biomasa cianobacteriei Nostoc linckia CNM-CB-03
Valuţă Ana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(322) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 July, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biosynthesis of selenium and titanium nanoparticles by cyanobacterium Nostoc linckia
Zinicovscaia Inga12, Cepoi Liliana3, Valuţă Ana3, Rudi Ludmila3, Frontasyeva Marina1, Culicov Otilia Ana14
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
4 National Institute for Research and Development in Electrical Engineering ICPE-CA, Bucharest
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35