IBN
Închide
Cociu Valeriu
Cuvinte-cheie (33): Hypogalactia (1), Lipid metabolism (1), Coriocen (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Influiența preparatului E-SELEN asupra statusului antioxidant la vaci în perioada de tranziție și lactație timpurie
Vlasiuc Ion, Cociu Valeriu, Bălănescu Savelie, Popovici Mihail, Buza Victoria
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statusul antioxidant și profilul metabolic la vaci în raport cu vârstă și producția de lapte
Cociu Valeriu, Holban Dumitru, Bălănescu Savelie, Popovici Mihail, Gurdiș Viorica, Chiosa Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characterization of Co(II) AND Ni(II) coordination complexes with 4,4ʹ-diaminodiphenylmethane
Pliusnina M.1, Cociu Valeriu1, Benea E.1, Croitor Lilia2, Chişca Diana12
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale metabolismului glucidic în plamâni în traumatismul grav, oxihiperbarie şi în condiţii combinate
Hangan Corneliu1, Cobeţ Valeriu1, Tacu Lilia1, Borş Eleonora1, Todiraş Stela1, Cociu Valeriu2, Bălănescu Savelie2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Acţiunea coriocenului asupra metabolismului lipidic la scroafe hipogalactice
Gurdiș Viorica, Holban Dumitru, Chiosa Andrei, Cociu Valeriu, Leliuhina Eugenia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 25 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statusul antioxidant în perioada de tranziţie, gestaţielactaţie, la vacile sănătoase şi cele bolnave de cetoză
Cociu Valeriu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 25 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Stimularea reactivitaţii imunologice prin mijloace nespecifice la tineretul bovin
Chiosa Andrei, Cociu Valeriu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.35. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-247-7.
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularităţi ale metabolismului acidului glutamic în creier şi cord în traumatismul grav pe fundalul oxihiperbariei
Hangan Corneliu1, Cociu Valeriu2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.35. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-247-7.
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Eficienţa utilizării macuhului (turtei) din seminţe de struguri în nutreţurile combinate destinate tineretului taurin
Coşman Sergiu1, Bahcivanji Mihail1, Coşman Valentina1, Cociu Valeriu2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9