IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
IMSP Spitalul Clinic Republican
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
IMSP Institutul de Cardiologie
IMSP Institutul Oncologic
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Tirajul revistei   260
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-16 13:39
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 4)149
  2018  (2 din 4)74
  2017  (5 din 4)242
  2016  (3 din 4)175
  2015  (4 din 4)311
  2014  (4 din 4)213
  2013  (5 din 4)247
  2012  (4 din 4)261
  2011  (4 din 4)321
  2010  (5 din 4)190
  2009  (4 din 4)177
  2008  (3 din 4)172
  2007  (5 din 4)332
  2006  (5 din 4)192
  2005  (4 din 4)81
imagine

pISSN: 1857-0011
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Categoria:
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2012.04.01-2012.12.31)
  • C (2009.04.30-2012.03.29)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic

4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole31371718475349911074
Volume60731353269
Total3197179161038260

Vizualizări   717Descărcări   347

Conţinutul numărului de revistă

Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” - 60 de ani de la fondare

13-23

CZU: 61(478)(091)

Performanțe științifice în domeniul ftiziopneumologiei

24-27

CZU: 001.891:616.24-002.5

Iavorschi Constantin, Tudor Elena

Răspunsul la epidemia de tuberculoză în Republica Moldova

28-35

CZU: 616.24-002.5-036.22(478)

Vîlc Valentina, Alexandru Sofia, Crudu Valeriu, Corloteanu Andrei, Iavorschi Constantin, Sain Dumitru, Bivol Stela, Seicaş Rita, Petrica Victoria

Dinamica mortalității prin tuberculoză în diferite perioade de timp.

36-44

CZU: 616.24-002.5-036.8(478)(091)

Haidarlî Ion, Alexandru Sofia, Sain Dumitru, Tudor Elena, Vîlc Valentina, Eftodii Victor, Ciobanu Serghei, Guzun Anastasia

Caracteristica deceselor prin tuberculoză pulmonară în Spitalul Municipal de Ftiziopneumologie, Chișinău

44-47

CZU: 616.24-002.5-036.88(478)

Ustian Aurelia, Popa Vasile, Iavorschi Constantin, Malic Alina, Paladi Carmina, Niguleanu Adriana, Ghelis Iulia

Situația epidemiologică a tuberculozei în Republica Azerbaidjan.

48-54

CZU: 616.24-002.5-036.22(479.24)

Кадырова Агигат Абдул кызы, Ахундова Ирада Мирсааб кызы, Тагиева Севиндж Гасан кызы

Эпидемиология туберкулеза и ситуация среди больных с психическими заболеваниями

54-58

CZU: 616.24-002.5-036.22:616.89(479.25)

Сафарян Марина, Геворкян Агавни, Минасян Гаянэ

Tuberculoza și diabetul zaharat: riscul combinării a două epidemii.

59-64

CZU: 616.379-008.64:616.24-002.5-036.22-036.8(477)

Todoriko Liliya, Semianiv Igor

Utilizarea cartografierii și clasamentului localităților în aprecierea rezervorului infecței tuberculoase și abordarea sistemică în conduita și controlul situației epidemiologice a tuberculozei

64-69

CZU: 616.24-002.5-036.22(478)

Iavorschi Constantin, Bolotnicova Valentina, Brumaru Albina, Ioniţa Nina, Damaschin Gheorghe, Cernenco Ilie, Tucan Anastasia

Осведомленность о туберкулезной инфекции женщин Пермского края.

70-71

CZU: 616.24-002.5-055.2(470)

Шурыгин Александр, Фурина Евгения

Bolile cronice netransmisibile pulmonare şi combaterea lor în Republica Moldova ca un deziderat al timpului.

72-74

CZU: 616.24-002-036.22-036.8-07-08(478)

Moscovciuc Ana, Crudu Petru, Luchian Mihai, Şincarenco Irina, Tomșa Anastasia, Curiev Stela

Problema mortalității cauzate de bolile netransmisibile pe plan global și în Republica Moldova.

75-77

CZU: 614.2:616-036.12-036.8(100+478)

Pisarenco Nadejda, Condraţchi Diana

Гендерные особенности туберкулёза в пенитенциарных учреждениях

78-82

CZU: 614.446:616.24-002.5:343.82(470)

Пономарёв Сергей, Русакова Лариса, Стерликов Сергей, Коломиец Владислав, Лисовский Станислав

Study of the possibility of improving the differentiation of latent and active tuberculosis infection

83-86

CZU: 616.24-002.5-036.1-06-07(479.24)

Kadimova Zyifi

Анализ туберкулезной инфекции у детей при отрицательных результатах пробы с антигеном туберкулезным рекомбинантным

87-91

CZU: 616.24-002.5-07-053.2

Яровая Юлия, Лозовская Марина, Васильева Елена, Клочкова Людмила, Мосина Анна, Степанов Геннадий

Влияние скрининга туберкулезной инфекции методом диаскинтеста на епидемиологическую ситуцацию по среди детского населения Санкт-Петербурга

92-96

CZU: 616-002.5-07-022.7-036.22-053.2(470-25)

Лозовская Марина, Захарова Ольга, Никифоренко Наталья, Курова Алена

The effectiveness of Hain MTBDR in determining the resistance of M. Tuberculosis to anti-tuberculosis drugs

97-100

CZU: 616-002.5-085-074:577.2.08

Shevchenko Olga, Novohatska Maria, Kochueva Maryna, Pohorielova Olha O.

Видовая идентификация туберкулёзных и нетуберкулёзных микобактерий в Республике Таджикистан

100-103

CZU: 616-002.5:579.873.21:615.281.873.21(575.3)

Бобоходжаев Октам, Шарипов Фируз, Раджабзода Аслиддин, Алиев Самариддин

Aspecte clinico-bacteriologice ale tuberculozei cu drogrezistență extinsă

103-109

CZU: 616.24-002.5:579.873.21:615.281

Sain Dumitru, Haidarlî Ion, Alexandru Sofia, Donica Ana, Crivenco Galina, Tudose Tamara, Eftodii Victor, Ciobanu Sergiu, Cula Eugenia, Marusceac Irina

Биохимические аспекты формирования деструктивных форм туберкулеза легких с бактериовыделением в условиях возрастающей частоты химиорезистентности возбудителя

109-111

CZU: 616.24-002.5-07-08

Мажак Квитослава

Analiza asocierii polimorfismelor TLR2 (-196 până la -174 ins / del) și TLR9 (1174 C / T) cu tuberculoza pulmonară în populația Moldovei

112-115

CZU: 616.24-002.5:577.212

Varzari Alexandru, Suruceanu Ina, Axentii Ecaterina, Corloteanu Andrei, Vladei Iurie, Tudor Elena

Rolul tomosintezei digitale în diagnosticul tuberculozei pulmonare.

116-119

CZU: 616.24-002.5-07:579.873.21:615.281-065

Nalivaico Nicolae

Permeabilitatea bronșică la pacienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă evoluţie severă

120-123

CZU: 616.233/24-002.2-036.12-07-08

Scaleţchi Valentina

Particularitățile ventilației pulmonare la pacienții cu bronhopneumopatie obstructivă cronică în funcție de polimorfismul I/D al genei enzimei de conversie a angiotesinei.

123-126

CZU: 616.24-002.2-036.12-07-08

Scaleţchi Valentina

Нарушения респираторной функции в зависимости от объема патологического процесса в легких у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких

127-129

CZU: 616.24-002.5-036.12-08

Исмаилзаде Джейхун

Determinarea cavităților de destrucție și tipului de răspuns imun (th1-, th2-) la pacienții cu tuberculoză pulmonară asociată cu toxocaroză

129-132

CZU: 616.24-002.5:616-002.9:612-017.1

Guila Angela, Ciobanu Nelly, Ghinda Serghei, Privalova Elena, Chiroşca Valentina, Iaschina Victoria

Фармакоэпидемиологическое исследование препаратов, применяемых при бронхиальной астме в г. Кишинев и г. Курск

133-138

CZU: 616.248-08:615.218

Гикавый Виктор, Поветкин Сергей, Клюева Елена, Польшакова Ирина, Бачинский Николай, Подгурски Лилия, Цуркан Лучия, Киану Марин

Нарушения ритма и проводимости сердца у больных хроническим деструктивным туберкулезом легких в зависимости от функционального класса.

138-142

CZU: 616.24-002.5:616.12-008.1-036.12-08

Велиева Шафа

Изучение роли различных патогенетических факторов в развитии аритмий и нарушений центеральной гемодинамики у больных туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом.

142-146

CZU: 616.24-002.5:616.379-008.64-036.8-085

Курбанова Зейнаб

Prevalența hipertensiunii pulmonare în perioada postrevascularizare coronariană precoce la pacienții cu bypass aorto-coronarian și angioplastie primară.

146-152

CZU: 616.1-02:616-089

Vataman Eleonora, Cazacu Janna, Lîsîi Dorin, Aprodu Silvia

Тромбоэмболия легочной артерии в практике фтизиопульмонологов.

152-156

CZU: 616.131-005.6/.7(479.24)

Алиева Гюльзар Рафик кызы, Асланова Айсель Эльман кызы, Гаджиева Рейхан Сабир кызы, Алиева Гюнай Фахреддин кызы

Bronșiectaziile punct de plecare în diagnosticul aspergilozei bronhopulmonare alergice.

156-161

CZU: 616.233-002.828-036.12-07

Munteanu Oxana

Eficacitatea inhibitorului enzimei de conversie a angiotensinei II perindopril în controlul hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu BPOC.

162-167

CZU: 616.24-036.12-092:577.152.34

Martîniuc Constantin, Pisarenco Serghei, Scaleţchi Valentina, Moscovciuc Ana, Simionica Iurie, Condraţchi Diana, Colun Tatiana

Eficacitatea Perindoprilui asupra funcției endoteliale și parametrilor funcționali a respirației pulmonare la pacienții cu BPOC.

167-172

CZU: 616.24-036.12-085

Martîniuc Constantin, Pisarenco Serghei

Bedaquilina în tratamentul tuberculozei rezistente

173-177

CZU: 616.24-002.5:573.873.21:615.28

Donica Ana, Vîlc Valentina, Tudor Elena, David Aliona, Crivenco Galina, Nepoliuc Liubovi, Bacinschi Nicolae

Эффективность комбинированного воздействия химиотерапии, озоно- и лазерной терапии на клинико-биохимические показатели у больных туберкулезом легких осложненным экссудативным плевритом.

177-180

CZU: 616.24-002.5-06:616-006.6-076

Мажак Квитослава, Ткач Елена, Писаренко Евгений

Сlinical efficiency of sodium selenite in treatment of tuberculosis patients with autoimmune thyroiditis.

181-186

CZU: [616.24-002.5-085+616.441]-085:546.23

Matvyeyeva Svetlana, Shevchenko Olga

Профилактика рецидивов мультирезистентного туберкулеза с использованием инновационных технологий

186-188

CZU: 616.24-002.5-036.87-02

Ткач Елена, Мажак Квитослава, Писаренко Евгений

Влияние противотуберкулезного лечения на функцию печени больных с широкой лекарственной устойчивостью с сопутствующими вирусными гепатитами (B и C).

188-190

CZU: [616.24-002.5+616.36-002]-085:615-06

Кадырова Агигат Абдул кызы, Ахундова Ирада Мирсааб кызы

The use of isoniazid syrup for the prevention of tuberculosis in children.

191-197

CZU: 616.24-002.5-053.2-084:615.28

Todoriko Liliya, Semianiv Ihor, Dumitru Marius, Shevchenko Olga, Yeremenchuk Inga, Sprinsian Tetiana

Глобальная проблема фтизиатрии: лекарственноустойчивый деструктивный туберкулез легких

198-200

CZU: 616.24-002.5:615.015.8(479.24)

Bairamov Rafik

Профилактика ВИЧ-ассоциированного туберкулеза в отдельном регионе Российской Федерации

201-205

CZU: [616-002.5-06+616.98:578.828HIV]-084(470)

Коломиец Владислав

Impactul terapiei imunomodulatoare în tratamentul complex al tuberculozei pulmonare rezistente

205-208

CZU: 616.24-002.5:577.212

Cula Eugenia, Ivanoglo Alexandru, Niguleanu Adriana, Lesnic Evelina, Ghinda Serghei, Procopişin Larisa

Caracteristica meningitei tuberculoase la adulți.

208-212

CZU: 616831.9-002.5-07-08

Kulciţchi Stela

Complicaţiile tuberculozei şi rezultatul terapeutic la copii.

212-216

CZU: 616-002.5-053.2

Lesnic Evelina, Kulciţchi Stela, Iavorschi Constantin, Malic Alina, Niguleanu Adriana, Ustian Aurelia, Osipov Tatiana

Evaluarea intoxicației endogene a bolnavilor de boli pulmonare nespecifice.

217-219

CZU: 616.24-002.5:615.28.015.8]-031.25-099-092

Antipa Vasile, Djugostran Valeriu, Niguleanu Adriana, Gojinețchi Vasile

Interrelaţia clinico-imunologică a indicatorilor intoxicaţiei endogene la pacienţii cu asocierea între tuberculoză pulmonară şi toxocaroză.

219-223

CZU: 616.24-002.5+615.995.1]:616-002:57.02

Guila Angela, Lesnic Evelina, Rotaru-Lungu Corina, Ghinda Serghei, Privalova Elena, Brumaru Albina

Aspecte medico-sociale ale dezvoltării tuberculozei

224-230

CZU: 614.2:616-002.5(478)

Corloteanu Andrei

Managementul pacienților cu durere cronică non – canceroasă: aspecte clinice și terapeutice (studiu cantitativ și calitativ).

230-236

CZU: 616-009.7-039.76-084

Grosu Oxana, Pleşca Svetlana, Moldovanu Ion, Odobescu Stela, Rotaru Lilia, Corcea Galina, Bujor Oxana

Utilizarea tehnicii de terapie cu oglindă “Mirror therapy” în recuperarea pacienților cu accident vascular cerebral.

236-242

CZU: 616.831-005.4-08

Caliga Ioana, Caliga Gheorghe, Grosu Oxana, Pleşca Svetlana, Corcea Galina, Rotaru Lilia, Odobescu Stela, Moldovanu Ion

Tracheobronchomalacia primară la copii (prezentarea unui caz clinic).

243-246

CZU: 616.231/.232-007.2-053.2

Şciuca Svetlana, Pînzari Ludmila, Raşcov Victor, Selevestru Rodica, Cotoman Aliona, Crivceanschi Eugenia

Montarea stentului de silicon în stenoza cicatriceală a traheii (prezentarea primului caz).

246-249

CZU: 616.231-007.271-089.819.8

Gurău Petru

Dezobstrucția endoscopică în cancer brohopulmonar central avansat prin laser-rezecție si plasare de stent autoexpandabil (prezentarea primului caz).

249-251

CZU: 616.233/24-006-072.1-08

Gurău Petru

Tumori carcinoide traheo-bronșice – abordare endoscopică.

251-254

CZU: 616.231/.232-006.6-072.1

Gurău Petru

Tratamentul infarctului cerebral. Revistă a literaturii și caz clinic.

254-259

CZU: 616.831-005.1-085-089

Concescu Diana, Mihalache Violeta, Vațco Mariana, Moldovanu Ion, Odobescu Stela, Rotaru Lilia, Zuber Mathieu

Rolul și locul tomosintezei în diagnosticul bolilor pulmonare.

260-265

CZU: 616.24-073.7

Pisarenco Nadejda

Eficacitatea şi inofensivitatea bronhodilatatoarelor în bronhopneumopatia obstructivă cronică.

266-271

CZU: 616.24-036.12-085.234

Bacinschi Nicolae, Vasilache Eugenia, Caracaş Anastasia

Bronhopneumopatia obstructivă cronica: interconexiunea genelor candidate ACE cu manifestări clinice de boală (sinteza de literatură).

271-275

CZU: 616.24-036.12-07:575

Moscovciuc Ana, Simionica Iurie, Scaleţchi Valentina, Şincarenco Irina

Bronhopneumopatia obstructivă cronică ca cauză de incapacitate temporară de muncă.

275-281

CZU: 616.24-002:616-08-036.86

Condraţchi Diana, Martîniuc Constantin, Pisarenco Serghei

Toxocaroza – problemă actuală de sănătate în practica medicală (revistă a literaturii).

281-287

CZU: 616.995.132-036.12-07

Rotaru-Lungu Corina

Parkinsonismul vascular. Diagnostic și tratament. Sinteză.

287-293

CZU: 616.858-008.6-005-079.4

Rotaru Lilia