IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(29) pentru cuvîntul-cheie "criminal investigation body"
Competența în cadrul urmăririi penale – instrument de organizare a cercetării infracțiunilor
Covalciuc Ion12
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specific factors in detecting illegal immigration: elements of the offense and the initiation of criminal prosecution
Necula Gina Aurora
"Dunarea de Jos" University of Galati
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inviolabilitatea vieţii private
Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inviolabilitatea domiciliului persoanei în cadrul procesului penal
Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectuarea acțiunilor procesuale la faza urmăririi penale, în conformitate cu prevederile legislației procesuale penale a Republicii Moldova
Osoianu Tudor, Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-47. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul avocatului şi drepturile acestuia în faza de urmărire penală
Nuţ Gabriela Ştefania12
2 Baroul Bruxelles
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scurtă incursiune în caracteristica criminalistică a infracțiunilor informatice
Talpă Boris
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesizarea – instrument de relevare a infracţiunilor
Covalciuc Ion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Ştiinţe Juridice
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1221-8464 /ISSNe 2537-3048
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactical particulars regarding the conduct of criminal prosecution at the initial and subsequent stage of the investigation of corruption crimes
Jitariuc Vitalie
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 1 January, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție în contextul ultimelor modificări ale Codului de procedură penală
Costisanu Vitalie12
Legea şi Viaţa
Nr. 4(376) / 2023 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 1 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura ridicării provizorii a permisului de conducere a mijloacelor de transport – cadrul normativ naţional şi garanţiile de calitate a legii procesual-penale
Ostavciuc Dinu, Osoianu Tudor
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(363-364) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comisia rogatorie – ca modalitate de acordare a asistenței juridice internaționale în materie penală
Buzdugan Vasile
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(353-354) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 5 June, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza dezideratelor legate de competența înfăptuirii urmăririi penale
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(351-362) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezideratele unei cercetări calitative a infracțiunilor
Rusnac Constantin, Odagiu Iurie
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura aplicării măsurilor de protecţie a victimelor violenţei în familie
Ostavciuc Dinu, Osoianu Tudor
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Providing legal assistance in criminal prosecution completion
Nuţ Gabriela Ştefania
Lawyer’s Bar Bucharest
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza materialelor științifice privind răspunderea penală pentru amestecul în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală publicate în Republica Moldova
Bragoi Constantin
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(65) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 6 July, 2023. Descarcări-420. Vizualizări-1362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical and practical implications on the subjects charged with duties of conducting special investigation activity
Obadă Dumitru
Moldova State University
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(42) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 22 October, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza materialelor științifice privind răspunderea penală pentru amestecul în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală publicate peste hotare
Bragoi Constantin
Realități și perspective în domeniul științelor juridice contemporane
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-695-8 (PDF).
Disponibil online 24 April, 2024. Descarcări-106. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dispunerea internării persoanei în instituţia medicală pentru efectuarea expertizelor judiciare în procesul penal
Ostavciuc Dinu, Osoianu Tudor
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(244) / 2021 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29