IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(275) pentru cuvîntul-cheie "technology"
Investments and competitiveness of Moldovan economy: the formula of success
Pîşchina Tatiana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grammar teaching through technology
Babără Eugenia, Taner Ilgin
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Establishing of E-governance in Georgia and Republic: Problems and Perspectives
Napetvaridze Vladimeri
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Иннавационный подход по модернизации техника и технологии полива хлопчатника в фермерских хозяйствах
Serikbaev B.1, Nosirov F.1, Ubaidillaev A.1, Gumanazarova A.2
1 Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства,
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrating authentic materials and language skills in teaching english for specific purposes
Vora Rovena
University of Tirana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologia de producere a vinurilor ecologice
Craveţ Natalia, Rusu Emilian, Obadă Leonora
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode alternative de receptare a mesajului textului literar „Prometeu aduce oamenilor focul”
Antip Crina Ramona12
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технология контроля и коррекции нарушений пространственной организации тела человека
Bondari E., Nosova N.
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de evaluare cu ajutorul instrumentelor tic
Nica Iuliana Amalia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование элементов инновационных технологий в преподавании физики как средство развития учебно-познавательной компетентности учащихся
Cojuhari Alena
Теоретический лицей им. А.А. Должненко г. Вулкэнешть
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching english to young learners with technology integration
Şchiopu Lucia, Bîrzoi A.
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
ACROSS
Nr. 5(2) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea metodelor nonformale în educația STEAM
Olednic Tatiana, Țîbuleac Mariana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea utilizării noilor tehnologii în procesul instructiv – educativ
Ştefan Elena Gabriela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-56. Vizualizări-988
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обучение русскому языку и литературе на основе проектов – технологии и возможности применения в лицейских классах
Boikova Larisa
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul utilajului pentru fierberea colirului pentru divin
Doronina Olga
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.2. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-305-1..
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea viitorului profesor de informatică din perspectiva tehnologiei orientată obiect
Gîncu Silviu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технология смешанного обучения по модели «Перевёрнутый Класс» на уроках математики
Radilova Mariana
Теоретический Лицей „Н. Милеску Спэтару”, г. Кишинев
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resistance of dairy cows during the use of new production fodder
Talalay Galina, Mațerușca Anna
Saint-Petersburg State Agrarian University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 24 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышение уровня конкурентоспособности путем совершенствования стратегии взаимодействия с клиентами
Isaicenkova Veronica, Hodanova Anastasia
Брянский государственный технический университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The legal aspect of cross-border e-commerce from a consumer perspective
Shaidullina Venera
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 275