IBN
Închide
Şchiopu Lucia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15

2023 - 2

Managementul resurselor umane în contextul managementului educațional în mediul universitar
Şchiopu Lucia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managerial communication – motivating foreign language teachers in the educational institution
Şchiopu Lucia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 26 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Abordarea strategică a paradigmei comunicării în instituția de învățământ superior
Şchiopu Lucia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-161-32-9.
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea managerială - factor de motivare a capitalului uman în mediul universitar
Şchiopu Lucia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching english to young learners with technology integration
Şchiopu Lucia , Bîrzoi A.
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
ACROSS
Nr. 5(2) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The strategic approach of the communication paradigm in the higher education institution
Şchiopu Lucia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-739-1 .
Disponibil online 31 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Cultural knowledge through the lens of structuralism and culturalism
Şchiopu Lucia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Approaches and strategies in the efl classroom
Şchiopu Lucia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3408-5-4.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of ICT in student centered learning
Şchiopu Lucia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-2253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

A reflective approach to teaching english as an international language
Şchiopu Lucia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea critică – o competență transversală în contextul învățământului modern
Şchiopu Lucia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(41) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Metacognition and decision making
Şchiopu Lucia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The paradigm of learning theories
Şchiopu Lucia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-1272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The relationship between the learning style and the instructional strategy in personalized learning
Şchiopu Lucia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Învățarea personalizată a limbii engleze la nivel universitar: dimensiuni și roluri
Şchiopu Lucia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 22 August, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul metacogniţiei în asimilarea limbii engleze prin învăţarea personalizată
Şchiopu Lucia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Oportunităţi de dezvoltare şi optimizare curriculară pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-46-323-2.
Disponibil online 23 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii educaționale în contextul învățării personalizate a limbii engleze la nivel universitar în domeniul cognitiv
Şchiopu Lucia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Limitele teoriilor constructiviste
Şchiopu Lucia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.15, Partea 1. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-921-22-0.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Evoluția conceptului de „învățare personalizată”
Şchiopu Lucia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 April, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-1321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metacognition an essential domain in personalized learning
Şchiopu Lucia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-1890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Models of teaching a foreign language in personalized learning
Şchiopu Lucia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 April, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-2334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma teoriilor de învăţare
Şchiopu Lucia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(30) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 July, 2015. Descarcări-121. Vizualizări-1679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sartre ‘s existentialism on modern education
Şchiopu Lucia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social competence in teaching english through personalized teaching – learning – evaluation
Şchiopu Lucia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 24 of 24