IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(229) pentru cuvîntul-cheie "technology"

Investments and competitiveness of Moldovan economy: the formula of success

Pîşchina Tatiana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grammar teaching through technology

Babără Eugenia, Taner Ilgin
"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Establishing of E-governance in Georgia and Republic: Problems and Perspectives

Napetvaridze Vladimeri
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Иннавационный подход по модернизации техника и технологии полива хлопчатника в фермерских хозяйствах

Serikbaev B.1, Nosirov F.1, Ubaidillaev A.1, Gumanazarova A.2
1 Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства,
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrating authentic materials and language skills in teaching english for specific purposes

Vora Rovena
University of Tirana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologia de producere a vinurilor ecologice

Craveţ Natalia, Rusu Emilian, Obadă Leonora
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode alternative de receptare a mesajului textului literar „Prometeu aduce oamenilor focul”

Antip Crina Ramona12
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Технология контроля и коррекции нарушений пространственной организации тела человека

Bondari E., Nosova N.
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesul de evaluare cu ajutorul instrumentelor tic

Nica Iuliana Amalia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching english to young learners with technology integration

Şchiopu Lucia, Bîrzoi A.
"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
ACROSS
Nr. 5(2) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea metodelor nonformale în educația STEAM

Olednic Tatiana, Țîbuleac Mariana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunitatea utilizării noilor tehnologii în procesul instructiv – educativ

Ştefan Elena Gabriela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-41. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea viitorului profesor de informatică din perspectiva tehnologiei orientată obiect
Gîncu Silviu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повышение уровня конкурентоспособности путем совершенствования стратегии взаимодействия с клиентами

Isaicenkova Veronica, Hodanova Anastasia
Брянский государственный технический университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The legal aspect of cross-border e-commerce from a consumer perspective

Shaidullina Venera
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preparing of the Specialists in Information Security of License and Master Degree Levels at Free International University of Moldova

Zgureanu Aureliu, Mititelu Vitalie
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea limbajului de programare Java în elaborarea aplicațiilor de recunoaștere a vorbirii

Popov Marina
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile tehnologiei stupăritului pastora

Eremia Nicolae, Modvală Susana
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resources of the wind energy and their exploitation possibilities in Republic of Moldova

Bălcănuţă Nicolae
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularități de realizare plastică a imaginii în tapiseria Mariei Coțofan

Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 229