IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(52) pentru cuvîntul-cheie "transformare"
Studiul curbelor algebrice de gradul doi cu ajutorul invarianţilor şi comitanţilor algebrici
Andronic Mihai, Boșcanean Andrian
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 2 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile funcționării și transformării pieții muncii în noile condiții de accelerare a progresului tehnologic
Stefanco Natalia
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul funcționării învățămîntului economic superior în contextul proceselor de transformare
Stefanco Natalia
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale procesului de modernizare şi istoricul dezvoltarii sistemelor agricole
Lucaşenco Eugenia
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de Bildungsroman la Mircea Eliade (Romanul adolescentului miop)
Caraman Vlad
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 September, 2018. Descarcări-85. Vizualizări-1501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia echilibrului dinamic al forţelor opuse yin yang
Artiom Diana
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Способы организации доставки электронного образовательного контента в условиях цифровой трансформации
Velicova Tatiana
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reziliența profesională
Kulikovski Lidia
BiblioPolis
Nr. 1(88) / 2023 / ISSN 1811-900X /ISSNe 2587-3113
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe privind transformarea educaţiei într-o societate a învăţării
Hadîrcă Maria
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование новых форм хозяйствования в аграрном секторе экономике Республики Молдова
Cara Maria, Musca Snejana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The traditional university model in the face of new global challenges
Mandaji Elena
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(16) / 2022 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using knowledge management as a pillar of competitive strategy
Abu Arar Haila
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Позиционные глаголы как лексический класс и модификация их семантики в процессе грамматикализации
Burcovschii Alexandr
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul teoretic al mecanismelor dezvoltării economice în relaţiile de piaţă
Movileanu Veronica
Economica
Nr. 1(75) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţia complexă a proceselor socio-demografice în Republica Moldova
Timuş Andrei
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria descoperirii şi formulării legii conservării şi transformării energiei (II)
Popa Mihail
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(39-40) / 2012 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 6 March, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-863
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Mentalitatea deschisă” la nivel de unitate școlară
Langa Petru, Rotari Veronica
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul conceptelor de imaginar și mentalitate în reconstituirea trecutului și proiectarea viitorului
Lazariuc Cristina12
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samplingul: între artă și răspundere juridică
Mihailov Florin
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methods of target recognition based on central image chord transformation
Perju Veaceslav
Agency for Military Science and Memory
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 52